Flere sluttkunder, færre forhandlere

Flere sluttkunder, færre forhandlere

Komplett sliter med Norek og Itegra, men ikke med teknofolket.

Komplett la i dag frem sine resultater fra fjerde kvartal i finansåret 2010.

Omsetningen havnet på 1,15 milliarder kroner; opp fem prosent fra samme kvartal året før.

Vanskelig forhandlermarked

Direktesalget til sluttkunder opplevde en fin økning på 21 prosent. Mens salget til forhandlere sank med 19 prosent.

"For forhandlerkanalene Itegra.no og Norek.no er markedet fortsatt krevende. Mange små og mellomstore dataforhandlere sliter i et pris-aggressivt marked, samtidig som de største aktørene i økende grad handler direkte av produsentene" skriver Komplett i rapporten.

Blant annet på grunn av dette sank resultatet. EBITDA havnet på 31,1 millioner kroner, ned 13 prosent.

SSD-er og PS3-er

Her er noen av høydepunktene fra Kompletts oversikt over hva som solgte godt de siste tre månedene:

  • "Som en konsekvens av stadig lavere prispunkter, er etterspørselen etter store tv-er høy. 3d-tv er på vei inn i markedet, men foreløpig er prisene for høye til at dette utgjør store volumer"
  • "SSD er iferd med å ta en dominerende posisjon i markedet for lagring"
  • "Prisene på nettbrett er fortsatt relativt høye og salgsvolumet har vært begrenset, men denne produktkategorien forventes å bli vekst-vinneren i 2011"
  • "Playstation 3 er salgsvinneren innenfor spill"
IT-Karriere