Forbreder seg på tid etter olje

Forbreder seg på tid etter olje

Business Region Bergen legger til rette for sine lokale it-helter.

- Det har vært mye fokus på innovasjon og entreprenørskap de siste årene. Hva vi skal leve av etter oljen. Vi er ihvertfall godt i gang i Bergen.

Asbjørn Algrøy er administrerende direktør i Business Region Bergen (BRB). En ting er å skape nye løsninger. En annen ting er å legge forholdene til rette for innovasjon. Det finnes utallige ideer der ute. Ikke alle er like gode. I Bergen jobber organisasjoner som Connect Vest, Bergen Teknologioverføring og BRB mot samme mål. Nemlig å være fødselshjelper til gründere med gode ideer. BRB har som mål å skape innovasjon også i kommunene rundt Bergen.

- Vårt utgangspunkt var at det var for lite samhandling i regionene rundt Bergen. Byen er tett sammenvevd med kommunene rundt, og det er viktig at man trekker i samme retning. Målet er mer verdiskaping, sier Algrøy.

Maritim industri

Vi sitter med utsikt over Bryggen. Den ærverdige seilskuta Statsråd Lehmkuhl ligger til kai. Bergensområdet har lange tradisjoner innen maritim industri. I dag omsetter sektoren i regionen for 80 milliarder kroner, og sysselsetter 30.000 personer. Olje, gass og ny energi er også en viktig næringsklynge med Nordsjøen rett utenfor stuedøren.

- Vi ønsker å utvikle de næringsklyngene hvor vi allerede er store. Samtidig ser vi på nye områder. Ikt er et område vi tror har et vekstpotensial, sier Algrøy.

Ofte ligger ideene med størst potensial et sted mellom it og etablerte næringer. Det finnes en lang rekke eksempler på teknologiutvikling som har gitt gevinster innen olje- og gassnæringen. Også innen fiskerinæringen har det vært en rivende teknologisk utvikling. Den havgående fiskeflåten i Austevoll henter ifølge Asbjørn Algrøy opp en prosent av hvitfisken i verden.

- Teknologinivået på disse fiskebåtene er blant de fremste i verden. Det er et enormt potensial for de teknologiselskapene som har fokus på å videreutvikle teknologien i alle klyngene i regionen, mener Algrøy.

Næringsklyngens effekt

En viktig forutsetning for at klyngene skal fungere er at selskaper innen et fagområde velger samarbeid, til tross for at man er konkurrenter i markedet.

- Det er viktig at selskapene i en næringsklynge har en holdning om at to og to kan bli fem. Utvikling av effektiviserende teknologi er et godt eksempel. Vi tror også samarbeidet mellom næringsliv og institusjoner innen forskning og utvikling er viktig for å utvikle klyngene i regionen, sier Algrøy.

Business Region Bergen har stor tro på næringsklyngene som en drivkraft for vekst, ikke minst i forhold til mulighetene for utvikling av effektiviserende teknologi.

(Artikkelen er hentet fra Computerworlds temanummer om it i Bergen)

Les om:

IT-Karriere