Forbrukerne stoler ikke på bransjen

Forbrukerne stoler ikke på bransjen

Mange forbrukere har ikke tillit til elektronikkbransjen, og lar være å klage på ødelagt telefon.

Forbrukerrådet har gjennomført en undersøkelser om nordmenns tillit til elektronikkbransjen, særlig når det gjelder reperasjoner av mobiltelefoner.

Resultatet er nedslående. Det viser seg at kundene har mistillit, selv om de få hjelp. Som følge kjøper de flere mobiltelefoner.

Nå krever Forbrukerrådet økt kunnskap og åpenhet.

Kjøper nytt

Av de over 1000 personene som har svart på undersøkelsen, sier 30 prosent at de kjøpte ny telefon fordi den gamle gikk i stykker, og 26 prosent sier de kjøpte ny fordi den gamle var utslitt. Med andre ord kjøpte over halvparten ny telefon fordi de ikke kunne bruke den gamle lenger.

Og når telefonen får en feil som kunden mener selger eller produsent er ansvarlig for, er det bare seks av 10 som reklamerer til butikken eller produsenten.

Fire av ti lar være å reklamere når de får problemer med telefonen sin.

Tillit

Årsaken kan handle om tillit. For hver tredje forbruker (36 prosent), sier de har liten eller meget liten tillit til mobiltelefonbransjen.

Bare hver femte sier de har stor eller meget stor tillit til mobiltelefonbransjen.

Men tar man seg bryet med å reklamere, er sjansen stor for at man får medhold. Av de spurte som har reklamert på ødelagt telefon, fikk sju av 10 medhold i sin klage.

Og da Forbrukerrådet brukte 17 telefoner under kontrollerte forhold for så å sende tilbake for reparasjon, ble altså samtlige telefoner reparert uten større problemer.

- Dette tyder på at flere må ta seg bryet med å klage og reklamere når telefonen ikke fungerer, og det ikke skyldes unormal bruk. I de aller fleste tilfellene får man det man har krav på, sier Vivian Mikalsen i en pressemelding..

IT-Karriere