Foreningene merker økt ledighet

Foreningene merker økt ledighet

Fagforeningene får nye medlemmer og flere saker å jobbe med.

- Vi kan ikke tallfeste noen økning, utover at vi har fått meldinger fra våre tillitsvalgte om at nedbemanninger drøftes, sier Roar Gundersen, forbundssekretær i EL & IT Forbundet.

I hovedsak meldes det nedskjæringer i konsulentbransjen. Men det store flertallet av de ansatte i it-bransjen står utenfor en arbeidstakerorganisasjon, og det er gjerne disse som kommer dårligst ut i en nedbemanningssituasjon, mener Gundersen.

Overflødig

Jan Erik Eriksen, nyvalgt leder i It-forbundet, mener de fleste oppsigelsesprosessene i Norge går ryddig for seg, men påpeker at det er viktig med en tillitsvalgt i oppsigelsesprosessen.

- Det er ikke lett å sitte alene i et møte med to direktører som sier du er overflødig.

For de fleste kommer en oppsigelsesprosess som et sjokk. Det går ut over familie, økonomi og ferieplanleggingen. Man lurer på om man skal på trygd eller begynne en ny utdannelse. Alt blir usikkert.

- Det slår ned som en bombe, sier Eriksen.

Gode lover

Et av problemene, særlig for bedrifter i it-bransjen, er at mange selskaper er en del av større internasjonale konsern. Beslutninger om nedskjæringer tas utenlands.

Det gjør forhandlinger vanskelig, og det oppstår kommunikasjonsproblemer. Internasjonale firmaer har ofte er lite eller ingen kompetanse på den norske arbeidsmiljøloven,

- Norge har gode lover, men de vanskelig å forstå i utlandet. For eksempel omplasseringsplikt. Er det en ledig stilling innen bedriften man er kompetent til, kan man ta den. Slikt skjønner ikke utenlandske sjefer, sier Eriksen.

IT-Karriere