Forventer at du alltid er på jobb

Forventer at du alltid er på jobb

Tre av fire norske toppsjefer vil ha tak i deg også utenfor arbeidstiden.

Norske sjefer forventer i stor grad at de ansatte skal være tilgjengelige også utenfor normal arbeidstid, viser en ny undersøkelse gjort for Telenor.

I rapporten som har tatt for seg 2000 toppledere kommer det frem at 26 prosent av sjefene i stor grad forventer at de ansatte skal kunne nås også når de ikke er på jobb. Ytterligere 50 prosent forventer dette i en viss grad.

På telefon

- For de fleste handler det om tilgjengelighet på telefon. Å være mulig å få tak i, er ikke nødvendigvis det samme som at man forventes å jobbe. Det kan være snakk om en rask avklaring på et spørsmål, sier leder for bedriftsmarkedet i Telenor, Abraham Foss, til Newswire.

Hele 93 prosent av de spurte lederne mener nemlig de ansatte bør være tilgjengelig for å besvare jobbrelaterte telefoner utenfor arbeidstiden, mens henholdsvis 46 og 39 prosent mener ansatte bør stille på jobb innen kort tid og besvare eposter raskt.

Fleksibilitet og press

Den nye informasjonsteknologien som har eksplodert på markedet de siste årene gis mye av skylden for den forventede tilgjengeligheten. Mulighetene for å sjekke og besvare epost på mobilen, koble seg til jobbnettverk hjemmefra og delta på møter via pc-en har endret hvordan nordmenn jobber og skapt økt fleksibilitet.

Men fleksibiliteten og kravet om tilgjengelighet kan også føles som et press for de ansatte, mener Foss.

- Vår erfaring er at dette ikke først og fremst er en sak mellom leder og medarbeider, men like mye medarbeiderne imellom. Det er viktig å avtale spilleregler, slik at det er en felles forståelse for hva som er greit og ikke, forteller han.

- Ikke bare en byrde

Også Arild H. Steen, som er daglig leder ved Arbeidsforskningsinstituttet, mener det er viktig å avklare når det skal være greit å kontakte de ansatte.

- Allmenn arbeidslivsforskning viser at tydelighet i hva som forventes av ansatte i jobben, er viktig. Uklare forventninger om dette skaper usikkerhet og mistrivsel, sier han.

Men Steen mener også at den økte fleksibiliteten har sine positive sider, siden man ikke er like avhengig av å befinne seg på kontoret til enhver tid.

- Og at sjefen ringer er ikke bare en byrde. Det kan være en positiv form for oppmerksomhet som betyr at du tas med på viktige beslutninger, forteller han.

Regionale forskjeller

Undersøkelsen viser også at det er store regionale forskjeller i forventningene til de ansattes tilgjengelighet.

Aust-Agder har de mest kravstore sjefene, med hele 90 prosent som i stor eller en viss grad forventer at de ansatte skal være tilgjengelige utenfor arbeidstiden.

Oslo havner omlag midt på treet, med 75 prosent som svarer det samme, mens Buskerud er det mest avslappede fylket på dette området. Her har kun 65 prosent av topplederne slike forventninger til sine ansatte.

Les om:

IT-Karriere