Fra kulden til varmen med Dell

Fra kulden til varmen med Dell

Vekst i Norge førte til interesse fra ledelsen i Dell. Resultatet var at direktør Jul Johansen flyttet fra kulden i Norge til varmen i Dubai.

Jul Johansen er utnevnt til direktør for Services og Solutions for hele Midt-Østen med base i Dubai. Han startet mandag 16. april.

- Jeg skal gjøre midt beste for å sette Norge på verdenskartet, sier Jul Johansen, direktør for Services og Solutions i Midt-Østen.

Utnevnelsen er et resultat av Jul Johansens ledelse av løsningssalget i Norge gjennom de seneste 2,5 årene.

Norge vokser

- Jul Johansen har satt løsninger på kartet. Norge er ett av to land i Europa som vokser aller mest. I fjor var veksten på løsningssalg 40 prosent. Også i første kvartal i år fortsatte veksten i samme takt sammenlignet med samme kvartal i fjor, sier Hans Christian Seime, markedssjef for Norge og Danmark i Dell.

Jobben til Jul Johansen vil være å skreddersy serviceløsninger for de forskjellige markedene som til nå har vært betjent av forhandlere og samarbeidspartnere.

- Dette er en fantastisk mulighet. Jeg ser med glede frem til å kunne være med på å bygge opp et sterkt team i Midt-Østen. At en nordmann får en slik mulighet er ikke daglig kost i amerikanske selskaper, fremhever Jul Johansen.

På sikt skal Dell overta servicetjenestene for det tekniske utstyret basert på sin avanserte distribusjonstjeneste som utnytter GPS for å finne serviceteknikker og utstyrskomponenter.

Johansen skal lede arbeidet med å skreddersy løsninger for kundene i Midt-Østen. Til det trengs det kompetansepartnere. Jul Johansen skal derfor vurdere og velge de partnere Dell skal samarbeide tett med for å kunne tilby avanserte løsninger.

Et eksempel er leveransen av tungregneanlegg til Hydro for seismiske beregninger i forbindelse med oljeleting. Norske Scali var med som kompetansepartner.

I Norge vil Per Kristoffersen ta over som direktør for løsningssalg inntil en permanent erstatter er funnet.

Les om:

IT-Karriere