Gransker ikt-næringen

Gransker ikt-næringen

YS-forbundet Negotia går ikt-næringen nærmere etter i sømmene. Målet er å kartlegge arbeidsforholdene.

Negiotia vil i samarbeid med kunnskapssenteret De Facto gjennomføre en undersøkelse blant flere tusen Negotia-medlemmer som jobber i ikt-næringen. Målet er å avdekke hvordan arbeiderne opplever arbeisforholdene.

Større krav

- Negotia har etter hvert mange medlemmer fra ikt-næringene og vi får stadig flere. Samtidig opplever vi at arbeidstakere i denne næringen i større grad enn tidligere påpeker både fordeler og ulemper knyttet særlig til arbeidsforholdene i dette nye arbeidslivet, sier Inger Lise Rasmussen som er leder av YS-forbundet Negotia.

I undersøkelsen vil De Facto systematisk gjennomgå fordeler og ulemper knyttet til krav om økt fleksibilitet.

- Det finnes klare fordeler hvor ansatte kan styre egen arbeidsdag og har stor fleksibilitet, noe som blant annet gjør det lettere å kombinere familie og arbeidsliv. Samtidig innebærer det nye arbeidslivet at mange arbeidstakere jobber langt utover normal arbeidstid og at det flere steder er store forventninger om at arbeidstakerne skal være tilgjengelig hele tiden, sier hun i pressemeldingen.

Klar for diskusjon

Når resultatene blir klare i løpet av høsten vil det bli brukt til å se på om det er behov for å endre lovverket og tariffavtalene.

- Avtaleverket vårt ivaretar både behov for beskyttelse av arbeidstakerne og arbeidsgiverens ønske om fleksibilitet. Når det er sagt vil jeg på ingen måte avskrive at vi vil kunne kreve endringer i tråd med eventuelle konklusjoner som undersøkelsen kommer fram til, sier Rasmussen.

Hun ser også frem til å diskutere eventuelle endringer med arbeidsministeren.

- Dersom mine medlemmer ønsker mer fleksibilitet i lovverket er jeg beredt til å ta den diskusjonen. Til gjengjeld forventer jeg at arbeidsgiverne er like villige til å diskutere med oss hvordan vi kan få mer ryddige forholde også i denne bransjen, sier hun.