Handler  stadig mer med mobilen

Handler stadig mer med mobilen

Det handles mer og mer via smartmobil og nettbrett, viser Dibs E-handelsindeks 2012.

En fersk undersøkelse fra Dibs Payment Services viser hvor viktig mobile enheter er blitt for ehandelen i Norge.

- Handel med mobile enheter er raskt blitt en helt naturlig del av mange nordmenns kjøpsvaner på nettet, sier Henrik Begby Andersen, norgessjef i Dibs.

Mobilhandel er hot

Totalt sett handler 18 prosent av befolkningen via mobile enheter, og 29 prosent av de som faller innenfor aldersgruppen 15 til 34 år kjøper varer og tjenester med mobil eller nettbrett.

Menn er også hyppigere brukere enn kvinner, og undersøkelsen viser at 21 prosent av menn og 14 prosent av kvinner har handlet via mobilen i løpet av de siste seks månedene.

Det er store forskjeller mellom by og land, og mens 20 prosent av brosteinsvandrerene handler via mobile enheter, gjør bare 11 prosent av befolkningen på landet det samme.

Blir en vane

Ifølge undersøkelsen blir det fort en vane å handle på mobil og brett, og de som har prøvd det èn gang, kommer til å gjøre det igjen.

Før man vet ordet av det, så har det blitt en vane å handle på mobilen.

- E-handel med mobilen representerer dermed allerede en viktig salgskanal, og det er også noe som gir ebutikkene en god mulighet til å få kunnskap om hvordan kundene ønsker å handle, sier Begby Andersen.

Gjennomsnittlig har norske menn handlet seks ganger via mobile enheter i løpet av de siste seks månedene, mens kvinnene ligger hakk i hel med omtrent 5 ganger i gjennomsnitt.

Og selv om det er færre e-handlere på landet enn i byene, så viser undersøkelsen at de som først handler mobilt, gjør det omtrent like ofte som byvandrerne - gjennomsnittlig 5,2 ganger siste halvåret.

De som har handlet via mobilen er også mer optimistiske om mobile enheter som handelsplattform enn de som ikke har kastet seg på trenden.

Nesten åtte av ti regner med at de vil fortsette å handle på mobilen i samme tempo, eller til og med øke bruk av mobilhandel.

- Butikkene kan dra store fordeler av denne nye digitale handelsplattformen, men det krever et godt grunnarbeide for å lykkes, mener Begby Andersen.

Det er enkelt

At det er enkelt å handle med mobilen er også en viktig årsak til at mobile plattformer også blir viktige plattformer for elektronisk handel.

39 prosent av norske forbrukere sier de bruker mobil eller nettbrett hjemme, fordi de mener det er enklere enn å fyre opp bærbar eller stasjonær pc.

Mange digitale tjenester er også beregnet for bruk av folk på farten, og mange kjøper produkter som er beregnet på enheten de bruker, som for eksempel å kjøpe apps eller digitale togbilletter.

Handler gjennom apps

Av de som handler mobilt, så foretrekker 64 prosent å handle via applikasjoner, mens bare 36 prosent handler via nettleser.

Såkalte in-app salg utgjør en ny teknologisk plattform, og er like egnet for ikke-digitale produkter og tjenester som digitale.

Det er sannsynlig at antallet ikke-digitale produkter som tilbys for salg i mobilapplikasjoner vil øke, etter hvert som plattformen får skikkelig fotfeste hos aktørene.

Skandinavisk enighet

De tre skandinaviske landene, Danmark, Norge og Sverige, ligger omtrent på samme nivå i ehandel på mobile enheter.

19 prosent av danskene handler på mobilen, og tilsvarende tall for Sverige er 15 prosent. Norge havner i midten, med 18 prosent.

I løpet av seks måneder handlet danskene via mobil eller nettbrett gjennomsnittlig 5,5 ganger, svenskene 5,1 og nordmennene 5,7 ganger.

- Volumene er fremdeles begrensede, men vi forventer å se en betydelig økning når dette sprer seg på tvers av alle kundesegmentene, sier Begby Andersen.

Undersøkelsen ble gjennomført av Yougov på vegne av Dibs i tredje kvartal 2012, og bygger på intervjuer med 9.000 nettbrukere i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Polen og Spania.

Komplett rapport lanseres i november.