Hard kamp om talentene

Hard kamp om talentene

Norske arbeidstakere er bekymret for om arbeidsgiver greier å finne kvalifiserte folk.

Ifølge undersøkelsen Randstad Workmonitor er det hard kamp om talentene i norsk arbeidsliv, og de ansatte er bekymret på bedriftens vegne.

Folk er avgjørende

47 prosent av norske arbeidstakere mener egen arbeidsgiver har problemer med å finne den rette ansatte for enkelte jobber, og 46 prosent mener ledelsen generelt har vanskeligheter med å finne kvalifiserte ansatte.

- Det at mange arbeidsgivere har problemer med å finne en "perfect match" for enkelte jobber er kanskje ikke så overraskende. Men at nesten halvparten ser ut til å slite med å finne høyt kvalifiserte ansatte bør være urovekkende, sier Camilla Grana, daglig leder for Randstad i Norge i en pressemelding.

Kampen om talentene har vært hard i mange år, og Grana mener at mye tyder på at konkuransen er tøffere nå enn tidligere.

- Flere og flere bedrifter er kompetansebedrifter hvor humankapitalen kan være avgjørende for suksess. Når dette kombineres med lav arbeidsløshet, høyt lønnsnivå og sterk konkurranse om kloke hoder skaper det en krevende situasjon for norske arbeidsgivere, mener Grana.

Ikke bare i Norge

Det er ikke bare norske bedrifter som sliter med å finne de gode hodene, det er også kamp om de beste folkene i Sverige og Danmark.

44 prosent av svenske arbeidstakere og 33 prosent danske arbeidstakere mener det er vanskelig å få tak i kvalifiserte medarbeidere.

Å finne den rette kandidaten for den rette stillingen jobb er også et problem, og 58 prosent av svenske arbeidstakere og 44 prosent av danskene har problemer med dette, ifølge undersøkelsen.

- Selv om det kan hevdes at tallene for Danmark også er høye isolert sett, har arbeidsgiverne hos våre naboer i sør minst problemer i hele Europa med å finne kvalifisert arbeidskraft og riktig person til riktig jobb, forteller Grana.

Når det gjelder Europa utenfor Skandinavia, er problemet med å finne høykvalifisert arbeidskraft størst i Frankrike (53 prosent), Tyskland (53 prosent) og Tyrkia (52 prosent).

Å finne rett ansatt til rett jobb synes vanskeligst i Tyrkia (67 prosent), Storbritannia (66 prosent), og Belgia (66 prosent).

Randstad Workmonitor er en undersøkelse som blir utført fire ganger hvert år. Den utføres i 32 land over hele verden, med 400-800 svar fra hvert land.

Les om: