- Haugli er godt skodd

- Haugli er godt skodd

Dette mener ekspertene om den nye Abelia-sjefen.

Frank Aarebrot

Professor i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

- At Abelia velger en leder med bakgrunn fra Arbeiderpartiet er interessant, men vil neppe ha stor praktisk betydning. It-bransjen er partipolitisk ukontroversiell i den forstand at ingen partier meg bekjent ønsker den annet enn alt vel.

It-bransjen er et eksempel på en næring hvor høyere utdanning er en inngangsbillett, og slik harmonerer fint med målsettinger om et kunnskapsbasert næringsliv og "å jobbe smartere" – honnørord som preger hele det politiske spekteret.

For Abelia er det selvsagt positivt at Paul Chaffey som tidligere leder blir et sentralt kontaktpunkt opp mot staten, noe enhver organisasjon ønsker seg. For Chaffey selv kan det bli mer komplisert: Han kan ikke favorisere kontakt med en organisasjon han tidligere var leder for, og må være oppmerksom på habilitetsregler.

Anita Krohn Traaseth

Administrerende direktør i HP Norge og styremedlem i Ikt-Norge

- Haugli er godt skodd til å kombinere forvaltningsoppgaven fra Paul Chaffeys mangeårige innsats og ikke minst sikre fundamentet for de neste ti årene.

Jeg har kjent til Håkon Haugli over flere år, og han har en svært relevant og mangfoldig bakgrunn fra næringsliv og politikk i selskaper som McKinsey, Gjensidige og ikke minst på Stortinget – hvor han jobbet med fornyelse av offentlig sektor og omsorgsteknologi som helsepolitisk talsmann. Haugli er kjent for å være genuint opptatt av personvern, samfunnsansvar, innovasjon og kunnskap.

Som leder har han navn på seg til å være en samlende, kunnskapsrik, lydhør og offensiv leder. Jeg tror vi vil se mange spennende initiativ og innspill komme fra Abelia fremover med Haugli i spissen.

Gisle Hannemyr

Forsker og lektor, Institutt for informatikk ved UiO

- Abelia virker å ha rekruttert i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv, slik tilfellet også var med Chaffey i sin tid.

Haugli har faktisk en del arbeidsbakgrunn, noe som kommer godt med.

Det er interessant at man har valgt noen som står litt fjernere fra den sittende regjeringen, samtidig som Abelia har fått "sin mann" som statssekretær, selv om lojaliteten ikke nødvendigvis ligger hos Abelia lenger. Partiboka blir neppe avgjørende for Haugli uansett, i dette sjiktet kjenner man spillereglene for lobbyisme såpass godt. Grunnen til at han ble valgt, er at han har et godt kontaktnett og knowhow om hvordan saker avgjøres.

Tidligere DLD-standpunkter tror jeg heller ikke blir noe tema: Om det er noe som sitter igjen i hukommelsen hos folk er det heller Helga Pedersens "om vi kan redde ett barn"-utspill, og Abelia er uansett ikke en organisasjon man ser til for klare standpunkter i en eventuell ny DLD-debatt.

Les om:

IT-Karriere