Helse skaper flest it-jobber

Helse skaper flest it-jobber

Helsesektoren i USA skaper flest nye it-jobber, blant annet grunnet EPJ.

Den amerikanske økonomien sliter i motbakke, noe som også slår inn over it-bransjen. Samtidig medfører den lave økonomiske aktiviteten til at myndighetene drar inn færre skattepenger.

Men til tross for mange negative meldinger er det noen positive også. Satsing på helseteknologi har i USA medvirket til at helsesektoren har blitt en av de viktigste motorene i it-bransjen.

Ifølge nye tall fra Det amerikanske arbeidsbyrået (U.S. Bureau of Labor Statistics Job) har helsesektoren blitt den største aktørene når det gjelder å skape nye it-arbeidsplasser.

Byrået estimerer en veksten i antall it-jobber i helsesektor til hele 20 prosent per år frem til 2018. Det er "mye raskere enn resten av bransjen", skriver byrået.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Mange ledige stillinger

Per i dag er det 176.090 amerikanske it-jobber som defineres som innenfor helsesektoren.

Siden november 2009 har antallet it-jobber som er relatert til helse økt med 67 prosent. Det kommer frem fra søk på jobbsøkemotoren SimplyHired.com. Det er fortsatt 7.200 ledige it-jobber innen helse i USA.

Analysen av SimplyHired.com viser også at det er stort behov for ledere. De fleste it-stillingene innen helsevesenet er "CIO" eller "CTO2, altså it-sjef eller teknologisjef. Når det gjelder it-sjefer har antallet økt med 101 prosent siden september 2009.

Henter it-sjefer

Antall teknologisjefer har økt enda mer, hele 127 prosent. Per dags dato er det rundt 100 slike stillinger ledig i USA.

- Det vi ser nå er at it-sjefer fra andre deler av arbeidslivet blir hanket inn til helsesektoren, sier Gartner-analytiker Robert Booz til Computerworld US.

- Folk som tidligere var ansatt i bank og finans, byggebransjen eller andre industriområder, strømmer nå til helsesektoren og tar med seg erfaring fra de andre sektorene med seg, sier Booz.

Booz mener mange hentes fra andre deler nettopp fordi de har kunnskap som trengs i helsesektoren, og mange av de nye it-sjefene settes inn i endringsledelse og omstillingsprosjekter med innføring av ny teknologi.

Helsevesenet har tradisjonelt vært en treg aktør på teknologisiden og henger dermed etter andre områder i samfunnet. Men den siste tiden har Obamas regjering satset på omstilling i helsesektoren og tilført nye ressurser. Blant annet har utrulling av elektroniske pasientjournaler og "best practice" ved standardisering i medisinbruk står høyt på agendaen i USA.

Opp- og nedtur

Selv om det er it-ledere det er størst behov for i det amerikanske helsevesenet, etterspørres det også andre funksjoner, ifølge Computerworlds US’ analyse av Simplyhired.com.

Antall stillinger innen databaseadministrasjon har økt med 94 prosent, antall nettverksjobber med 64 prosent, systemadministrasjon med 43 prosent og lagringsadministrasjon med 37 prosent. Sammenlgningen er gjort i forhold til situasjonen i september 2009.

Mest ettertraktet er utviklere. Hele 6.000 utviklere er ønsket innen helsesektoren. Det er en økning på 65 prosent de siste to årene. Systemanalytikere har ca. 2.000 ledige stillinger å søke på.

- Helse er for øyeblikket den industrien som skaper flest arbeidsplasser i it-bransjen. Det gjelder både før nedturen, under selve nedturen, og det vil også gjelde når økonomien tar seg opp igjen, sier David Lim i Det amerikanske arbeidsbyrået.

Ifølge Lim og hans byrå vil helsesektoren lede dansen på it-rekruttering helt frem til 2018. Særlig elektroniske pasientjournaler og helseinformasjonssystemer drar mye folk.

- I tillegg vil vi se flere eksperter som får ansvar for den totale styringen av elektroniske data, sier Lim.

Ifølge analyseselskapet RNCOS bruker USA bare i 2011 omtrent 40 milliarder dollar på it i helsevesenet. Det tilsvarer 220 milliarder kroner.

Meld deg på Healthworld-konferansen her!

IT-Karriere