Helse Sør-Øst slanker it-staben

Helse Sør-Øst slanker it-staben

Over 100 it-stillinger kan forsvinne fra Sykehuspartner.

Driftsstyret i Sykehuspartner har vedtatt en omfattende plan for sentralisering av arbeidssteder.

- Dette er en svært alvorlig situasjon, sier leder av Fagforbundets Koordineringsledd i Helse Sør-Øst, Mari Sanden i en pressemelding.

Vedtaket kan ifølge Fagforbundet føre til at så mye som 100 stillinger forsvinner.

Arild Gjerdseth, direktør i Sykehuspartner, bekrefter at det er en omorganisering på gang.

- Det er riktig at vi gjør en omstilling. Slik vi nå ser det så handler det om rundt 100 stillinger. Jeg har stor forståelse for at dette er vanskelig for våre ansatte og vi er opptatt av å ivareta våre medarbeidere på en god og rettferdig måte gjennom den prosessen vi nå skal inn i, sier han til Computerworld.

- Ikke sett på alternativene

Sykehuspartner er felles tjenesteleverandør for hele Helse Sør-Øst. Oppgavene går ut på å samordne og standarisere administrative støttetjenester og systemer innenfor blant annet dataverktøy, lønn- og personaltjenester og innkjøp. Sykehuspartner har ifølge deres egen hjemmeside rundt 800 ansatte, og av disse er 650 ansatt i ikt-avdelingen.

Bli med på Healthworld, årets konferanse om helse og it.

Fagforbundet reagerer på at så mange stillinger kan bli borte uten at styret i tilstrekkelig grad har vurdert andre alternativer for omstilling.

– Sykehuspartner ansatte folk for under ett år siden, og det vitner om dårlig planlegging når stillinger nå skal bort. Igjen er det de ansatte som skal betale prisen for dårlig planlegging og dårlig økonomisk styring, skriver Fagforbundet i sin pressemelding.

Fagforbundet mener også at det er beklagelig at denne prosessen kan gjennomføres uten at helseforetakene i regionen er blitt involvert.

– Selv om Helse Sør-Øst har overlatt til driftssyret i Sykehuspartner å fatte et slikt vedtak, kan ikke regionforetaket fraskrive seg ansvaret, heter det i pressemeldingen.

En jobb å gå til

Fagforbundets representant i styret stemte imot sentraliseringsplanene og la fram et alternativt forslag om grundigere saksbehandling. Det alternative forslaget fikk bare den ene stemmen fra forbundets representant.

– Fagforbundets vil nå og i tiden framover arbeide for å sikre våre medlemmers interesser, slik at de har en jobb å gå til, uten at de må reise halve landet rundt for å nå arbeidsstedet sitt. Det krever gode og forutsigbare planer for omorganiseringene.

– Vi har en omstillingsavtale i det regionale helseforetaket, og de ansatte i Sykehuspartner skal ha en omstillingsavtale som er minst like god. Helse Sør-Øst bør også sikre at stillinger ved helseforetakene først utlyses internt i regionen slik at de ansatte i Sykehuspartner sikres fortrinnsrett ved overtallighet. Vi legger ansiennitetsprinsippet til grunn for en eventuell overtallighet, og forventer en individuell behandling av hver enkelt ansatt, sier Mari Sanden.

Effektivisering

Gjerdseth poengterer at hele meningen med Sykehuspartner som fellesleverandør for hele Helse Sør-Øst er å levere tjenestene så kostnadseffektivt som mulig.

- Geografisk har it-tjenestene vært spredd over hele regionen. Nå samler vi disse for å bli mer effektive, sier Gjerdseth.

Gjerdseth håper å løse overtalligheten gjennom frivillige ordninger slik at oppsigelser kan unngås.

- Er ikke det ulogisk at dere kutter 15 prosent av it-staben samtidig som vi er i en fase hvor it blir stadig viktigere for helsesektoren?

- Vi leverer selvsagt de tjenestene vi har avtalt å levere. Eventuelle endringer i dagens rammebetingelser vil vi tilpasse oss, sier han.

Les om:

IT-Karriere