- Hjemme-arbeidere er late

- Hjemme-arbeidere er late

Jobber du hjemme, er det en viss fare for at sjefen tror du er lat.

Mange sjefer tror at ansatte som ta med jobben hjem gjør det fordi de er late, viser en ny britisk undersøkelse. De er late, mister kontakt med arbeidsplassere og prioriterer andre, mer private oppgaver fremfor sitt jobbansvar.

Undersøkelsen er gjennomført av teleselskapet Mitel, som spurte 1200 britiske arbeidstakere og sjefer.

En av fem sjefer tror at hjemmearbeidende ansatte jobber tregere og blir upållitelige. En av tre sjefer er overbevist om at private oppgaver spiser mer av tiden hjemme enn på jobb.

LES OGSÅ: Sjefene blir stresset av ulest epost

Mer fornøyd og bedre klima

Hjemmearbeidere selv har derimot en hel annen oppfatning av virkeligheten. De mener de blir mye mer fleksible når de får sjansen å ta med arbeid hjem. Hele 30 prosent svarer de er mer produktive hjemme, mens 28 prosent til og med gjør mer enn de må når de er hjemme.

En av fem ønsker å jobbe to dager i uke hjemmefra.

Ifølge forskere er det mange fordeler med hjemmearbeid. De faste kostnadene blir lavere, kundene blir mer fornøyde, produktiviteten øker og personalet mer tilfreds.

I tillegg har hjemmearbeid en samfunnsmessig fordel. Det minsker trafikken, bidrar til å minske bilkøer og reduserer dermed også utslippet av gasser som ødelegger klimaet.

LES OGSÅ: It-folk har høy risiko for blodpropp

IT-Karriere