HP kutter 5 700 i EMEA

HP kutter 5 700 i EMEA

HP kvitter seg med syv prosent av arbeidsstokken i Europa, Midtøsten og Afrika. Norge blir ikke berørt.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Nylig kom beskjeden om at HP skal kutte 6 400 stillinger globalt for å spare penger. Nå utvides kuttene til å også omfatte 5 700 stillinger i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA), tilsvarende syv prosent av selskapets ansatte i regionen. Nedskjæringene skal skje under en toårsperiode.

EMEA. om dag av lagringsprodukter HP flyttes produksjonen har i vil servere Som fra av del Tsjekkia. lag og 80 000 Tyskland og til i kostnadsreduksjonene Skottland ansatte en

dette Ifølge betyr videre ikke HPs noe ansatte. de norske inntil Roald Eivind norgessjef for

vil såpass ikke også egentlig behov fremover Vi det Hva bety Dette tidspunkt. men å for vil Roald. er vi jo vet - det kommunisert sier ikke ikke, på noen nåværende er noe. bli tidspunkt på ser internt, gjøre nåværende vi at kutt slanke

fortløpende HP sentraliseres som funksjoner er dårlig. eller Han ytelsen kan vurderer for at der sier

unormal vedkommende. Det for en… Vi vårt situtasjon - ingen er har

Les om: