HP med flere sikkerhetsprodukter

HP med flere sikkerhetsprodukter

En utvidelse av sikkerhetsporteføljen skal hjelpe bedrifter å etablere og gjennomføre omfangsrike strategier for mobilitet, sosiale medier og skytjenester.

HP har over tid kjøpt flere aktører med sikkerhetsteknologi, deriblant Tipping Point, Fortify og ArcSight. Disse teknologiene blir integrert på en smart måte slik at HP kan tilby en løsning som skiller seg klart fra andre i et segment med mange aktører. Løsningen vil hjelpe til med å håndtere det stadig mer komplekse trusselbildet bedriftene møter, hevder Eric Domage, leder for sikkerhetsforskning og konsulenttjenester i IDC Vest-Europa.

HP tilbyr følgene produkter:

  • HP ArcSight Express 3.0 som tilbyr logghåndtering, overvåkning og korrelasjonsanalyse.
  • HP Reputation Security Monitor som oppdaterer HP ArcSight-klienter med en sanntidsliste over IP- og DNS-adresser som er relaterte til kjente trusler.
  • HP Fortify Software Security Center til sikkerhetstesting og identifisering av kjente sårbarheter.
  • HP TippingPoint Web Application Digital Vaccine som beskytter web-applikasjoner og kan gjøre virtuell oppdatering av applikasjoner inntil de blir oppdaterte. Inkluderer også brannmur for webapplikasjoner.

HP har også disse tjenestene:

  • HP Information Security Management for firmaets administrasjon av sikkerhetsregler og prosesser.
  • HP Enterprise Cloud Service (ECS) - End Point Threat Management for beskyttelse av klientmaskiner. Beskytter mot malware og spyware, forhindrer uautorisert kommunikasjon og installasjon av uønsket programvare.
  • HP Security Information and Event Management samler og korrelerer logger fra hele organisasjonen. Dette gir et unikt fellesbilde av hva som skjer. Her finner man også rapporter om sammenhengen mellom regelsett og lovkrav.
  • HP Application Security Testing-as-a-Service identifiserer og tetter sikkerhetshull på applikasjonsnivå, med kodeanalyse og web testingstjenester.

Les om:

IT-Karriere