IBM Norge avsluttet året med et brak

IBM Norge avsluttet året med et brak

Leverte blant annet til Forsvaret for 130 millioner kroner.

IBM Norge avsluttet 2009 med en rekke nye kontrakter.

28. desember signerte selskapet et fire-års avrop på rammeavtale for applikasjonsvedlikehold og videreutvikling av Forsvarets felles integrerte forvaltningssystem. Det vil si at Forsvaret faktisk kjøper varene de tidligere har blitt enige om å kjøpe.

Dette var det første avropet IBM ble tildelt under den nylig inngåtte rammeavtalen med Forsvarets LOS-program og omfatter 19 roller i DVU organisasjonen (Drift og videreutvikling). Avropet var er resultat av konkurranse med de to andre rammeavtalepartnerne.

19 roller blir nå besatt av konsulenter fra IBMs konsulentavdeling og vil være operative fra og med januar 2010. Rollene dekker de fleste av områdene som utgjør DVU-organisasjonens ansvarsområder og synliggjør IBMs bredde og kvalitet innen forvaltning av ERP løsninger.

Kontraktens verdi er omlag 130 millioner kroner uten moms, skriver selskapet i en pressemelding.

IBM har vært hoved-samarbeidspartner for utviklingen av Forsvarets FiF-løsning som bygger på SAP som teknologiplattform. I konkurranse med elleve andre leverandører ble IBM og to andre leverandører valgt som rammeavtaleleverandører i november i fjor.

Tilgangskontroll

IBM fikk også tildelt kontrakt for tilgangskontroll av Forsvarets LOS-program

IBMs konsulentavdeling og Forsvaret signerte i desember en avtale for tilgangskontroll i SAP. Avtalen omfatter både programvare og tjenester.

Verdien på denne avtalen er omlag 22 millioner kroner uten moms.

Grønne datasenter

Datarom-spesialisten Digiplex og IBM inngikk den 23. desember 2009 en avtale der IBM har fått i oppdrag å bygge en første trinn av en datahall på tilsammen

1.500 kvadratmeter. Datahallen består av flere såkalte datamoduler, og skal gi plass til Digiplex sine første kunder på Mastemyr i april 2010. Digiplex har leid ca 2000 kvm i kjelleren på Rosenholmsveien 25, der IBM har sitt hovedkontor i Norge. Det er dermed potensiale for videre utbygging og dette er altså første trinn i Digiplex sine planer på Rosenholm.

IBM leverer en komplett, nøkkelferdig løsning for datarom, som kan inkludere alle nødvendige elementer, som rådgiving, forprosjekt, bygging, elektrisitet, UPS, brannslokking og sikkerhet/overvåking.

I den nye datahallen blir energiforbruk og energikostnader satt i fokus. Den nye datahallen skal være konstruert for energieffektivitet, og man planlegger å gjenbruke overskuddsvarmen til å varme opp hele bygget på Mastemyr.

Nav

IBM har inngått en ny avtale med Nav for stormaskin, programvare og tjenester. Stormaskin-løsninge gir tilgjengelighet og håndtering av katastrofer. En automatisert katastrofeløsning basert på GDPS (Geographically Dispersed Parallel Sysplex). er en automatisering som aktiverer kapasitet slik at Nav har tilgjengelig kapasitet ved en katastrofe.

For Nav skal dette bety en ytterligere styrking og sikring av tilgjengeligheten for de virksomhetskritiske systemene. Kontraktens verdi er på omlag 20 millioner kroner.

Drikkevare

IBM inngår avtale med Vinmonopolet om nye Pos-løsninger (Point of sale) til samtlige butikker i Norge. Vinmonopolet har de siste årene gjennomgått en endringsprosess fra å drive forvaltning til å bli en avansert retail-bedrift. Denne omstillingen krever nye løsninger på mange områder. I den forbindelse bytter Vinmonopolet ut sine butikksystemer i alle utsalg i Norge og har inngått en kontrakt med IBM på kjøp av nye kasser basert på pc-teknologi.

Vinmonopolets nye kassesystem skal gi fleksible løsninger, bedre drift og økt kundeservise. Løsningen er en plattform basert på åpne standarder.

Kontrakten omfatter 950 POS-terminaler og har en verdi på 7,5 millioner kroner.

IT-Karriere