- Ikke bli som gutta!

- Ikke bli som gutta!

Trenger kvinner spesielle egenskaper for å bli ledere? - Det kan noen ganger være lettere å forholde seg til menn, sier Hanne Klausen i Lenovo. Se rådene til kvinner fra lederkvinner her.

Hva må kvinner gjøre for å komme seg opp i ledelsessjiktet i it-bransjen?

Det britiske sosiale nettverket Women in Technology gjennomførte i samarbeid med JP Morgan en undersøkelse blant kvinner i toppledelse om hvordan kvinner kan bli ledere i it-bedrifter.

- Med bare 20 prosent kvinner blant it-ansatte, er det tydelig at bransjen går glipp av en viktig resurs, sier Maggie Berry i womenintechnology.co.uk til Sourcewire.

Prosentandelen er ikke høyere enn dette i Norge.

Organisasjonen kommer med tre råd til kvinnelige ansatte i it-bransjen.

Råd 1: "Prøv å finne en stil som passer deg, ikke heng deg på guttegjengen"
Råd 2: "Tenk som en mann. Ikke tar ting personlig, start dagen uten følelser."
Råd 3:" Ikke gjør for mye ut av det å være kvinne. Å skille deg ut kan gi negative effekter.

Computerworld har spurt kvinnelige ledere i Norge å kommentere dem. Til slutt spurte vi dem om de synes Norge fremdeles trenger å sette kvinner i ledelsen på dagsorden.

Hanne Klausen
daglig leder i Lenovo Norge

- Jeg tror det viktig uansett om mann eller kvinne å være seg selv. Man blir lett gjennomskuet hvis man som kvinne prøver å bli som en av guttene. Det er ingen som er tjent på kvinner som prøver å være menn. For min egen del har jeg vært med i styrer med bare menn, og i blandede styrer. Det viktigste er at man finner gode medspillere, og gode mennesker. Om det er menn eller kvinner er uinteressant. Men det er hyggelig med flere kvinner i bransjen generelt, for å balansere miljøet. Det gjelder både i ledelsen og i resten av bransjen.

- Når det gjelder følelser tror jeg de kan være en styrke. Det er ofte forskjellen med menn og kvinner, at vi lettere ta dem med på en negativ måte. Det kan være en fordel å være litt mer kynisk. Derfor kan det noen ganger være lettere å forholde seg til menn, de er mer reale, mens kvinner tar med sine følelser.

- Mitt råd til unge i startgruppen er å ikke prøve å være som noen andre. Jobb hardt med å være flink, da vil ingen tenke om du er kvinne eller mann. Vær profesjonell og en god rollemodell.

- I Norge mener jeg på generelt grunnlag at kvinner har muligheter nok til å komme seg til en lederstilling. Men jeg ser at det er mange kvinner som ikke ønsker det, de velger å prioritere familien. Det er et valg vi også må respektere.

Heidi Arnesen Austlid
tildigere rådgiver i IKT-Norge, nå direktør i senteret for fri programvare og koordinator for Od@-prosjektet

- Jeg mener det er helt riktig at kvinner ikke må prøve å etterligne menn. Samtidig mener jeg kvinner i seg selv har utrolig mange lederegenskaper. Derfor bør de være seg selv, du blir inmari kjapt avslørt når du prøver å være en annen person.

- Det handler at om en jobb er en jobb, og som leder har du nødt å ta avgjørelser som kan være upopulære. Da kan det være bra å legge følelsene litt lenger bak. Hold hodet kalt og hjertet varmt.

- Ikke gjør jobben til en likestillingskamp for deg selv. En kvinne skal være kvalifisert og god nok.

- Jeg tror at man har nødt til å ha kvinner i it-bransjen, spesielt nye kvinner med god selvtillit. Det er helt riktig å ha egne kvinnesatsing, det handler om å sikre mangfold.

Monica Aune
Norgssjef i GNT

- Det er jeg faktisk helt enig, det er forskjell på gutter og jenter. Man må ikke prøve å være med i gutteklubben. Nå er det flere og flere jenter er med i bransjen, da er det ikke noe problem.

- Det med føleleser gjelder uansett kjønn. I forretningslivet handler det ikke om deg som person. Jeg mener jenter er like profesjonelle. Jeg opplever faktisk det motsatte. Menn blir fortere irritert, eller emosjonelt berørt i jobben, enn kvinner.

- Jeg tror det kommer av seg selv at flere kvinner kommer i topposisjoner. Ikke sikker på dette med kjønnkvotering, jeg tror ikke at det i Norge er noe vanskeligere for kvinner som virkelig ønsker det.

Kirsti Kierulf
innovasjonsjef i Accenture, tidligere blant annet leder i Kvinneuniversitet

- Helt enig at kvinner ikke skal etterligne menn. En av de største feilene som unge jenter gjør, ofte når de får råd av eldre menn i bransjen, eller av andre jenter, er å forsøke å være som en mann. Det blir en vanskelig problemstilling, som kvinne blir du forfremmet fordi du er en jente, og så marginalisere man seg selv ved å være en mann. Da skuffer du både menn og kvinner i nærheten. Det er helt avgjørende å finne sin egen stil.

- Jeg tror nok flere kvinner enn menn har et perspektiv på relasjoner rundt seg, derfor er det et godt råd å prøve å holde følelsene til en viss grad ute av jobbsammenheng. Du må forstå hva som er ren business, og hva som handler om deg. Jeg brukte i starten mye tid på å forstå hva som skjedde rundt meg, og det går ut over fokuset.

- It-bransjen er fremdeles en ekstremt maskulin kultur. Dette må du lære å håndtere som kvinne i bransjen. Derfor er det svært viktig å ha kvinner i ledelse som et eget tema. Likestilling er veldig komplekst, det er absolutt fortsatt masse arbeid å gjøre.

Les om: