- Ikke dukk ned i purra

- Ikke dukk ned i purra

INTERVJUET: Stein Arne Nistad mener bedriftene stiller feil spørsmål om sosiale medier. Derfor har han skrevet bok.

- Boken din heter "Du katt i treet, hvor skal jeg gå - sosiale medier og relasjonssamfunnet". Hvilken katt?

- Det er fra Alice in Wonderland. Alice kom til et veikryss og spurte katten i treet: "Hvilken vei skal jeg ta?" "Hvor ønsker du å gå", spurte katten. "Jeg vet ikke", svarte Alice. "Da", svarte katten, "spiller det ingen rolle hvilken vei du tar".

- Jeg spør om man må ha et mål for å komme noen vei? Når ting skifter så raskt som nå, er det viktigere å vite hvor du er og hvor du kan gå, og så la veien forme seg.

- Det var mye styr og synsing da web ble utbredt, er dette noe lignende?

- Det var greit å se konsekvensene av internett ganske tidlig: Alt som kan digitaliseres vil kunne transporteres over alt. Bank, musikk, reiser, alt som ikke består av fysiske produkter. Så kommer sosiale medier. Er det tilsvarende eller en ny versjon av web? Jeg tror det er en mye dypere endring på gang enn vi kan se.

- Det har nylig vært Social Media Days i Oslo. Sett utenfra virker det litt som "the revenge of push marketing". I boken min tar jeg for meg at sosiale medier ikke handler om konkret kanal, men at det utgjør et nytt premiss for kommunikasjon og at sosiale medier vil endre samfunnsstrukturen og måten vi kommuniserer på dypt og gjennomgripende.

- Sosiale medier berører hvordan vi definerer vennskap og relasjoner. Det endrer hvordan vi forholder oss til informasjon og hvem vi stoler på; hvordan vi skaper informasjon og kunnskap. Et eksempel er Wikipedia som i praksis er et nettsamfunn, som gjennomfører en global dugnad for å skape verdens største og mest oppdaterte informasjonsdatabase.

- Men et leksikon endrer ikke verden?

- Når snart en milliard mennesker er koblet sammen på Facebook manifesterer det i seg selv at verden er i endring. Både under og etter tragedien 22/7 var sosiale medier ekstremt viktigste når det gjaldt nyhetsformidling og bearbeidelse av sorg.

- Vi må spørre oss om dette betyr noe for virksomheter, partier og organisasjoner. Endringer som følge av denne utviklingen kommer, og er ikke noe en kan velge. Den kommer uansett om en liker det eller ei. Etter min mening vil den endre kravene til ledelse og internkommunikasjonen i virksomheten fordi medarbeiderne er vant til åpen kommunikasjon. Du kan heller ikke lenger holde noe skjult for markedet eller velgere eller interessegrupper -- sosiale medier medfører åpenhet og gjennomsiktighet. Demokratisering, rett og slett.

- Boken handler om disse endringene, begreper og modeller for å forstå dem, samt verktøy og metoder for strategisk tilnærming. Med andre ord, ikke om hva en Facebook-side eller en Twitter-konto isolert sett betyr.

- For mange er det vel mulighetene til analyse og markedsføring som trekkes frem?

- Det er jo helt naturlig, fordi når de gamle kanalene ikke virker like godt lenger prøver man å finne ut hvordan en skal håndtere de nye. Men de nye er mye vanskeligere.

- Jeg tenker ikke på sosiale medier som Facebook, Twitter, Linkedin eller Underskog. Sosiale medier er mye mer overordnet og dreier seg om dialog, nettverk og relasjoner og dypest sett om overføring av makt - en overgang fra din til min kanal.

- Det som er viktig å forstå er de dype endringsprosessene. De medfører endringer i organisering, kommunikasjonsmessig og markedsmessig og får betydning for hvordan vi jobber internt og eksternt for å betjene det markedet vi opererer i.

- Men det forstår ikke folk?

- Etter min mening stiller mange virksomheter feil spørsmål og dukker rett ned i purra. Å finne ut hvordan virksomhetene skal forholde seg til Facebook, blir som å forholde seg til Snåsa i forhold til resten av verden fordi Facebook bare er en kanal.

- Det er langt viktigere å se på hvordan sosiale medier utfordrer etablerte virksomhets-, organisasjons- og kommunikasjonsmodeller og hvordan det nye markedet, de nye kundene, de nye interessentene og de nye medarbeiderne skal håndteres.

- Så hva skal man gjøre?

- Utviklingen av sosiale medier griper også inn i hvordan vi tenker it-løsninger, systemarkitektur, intra-, ekstranett og nettløsninger. Mange nettløsninger har for eksempel som et premiss at du må oppsøke dem og be om noe. Men gidder jeg det? Itera Gazette har flere prosjekter gående hvor vi skal bygge lukkede og halvåpne nettsamfunn for noen av Norges største virksomheter. Jeg tror denne arkitekturen har kimen i seg til å bli fremtidens nettløsninger. Ideen er å skape informasjonsrom, informasjonsstrømmer og dialoger som flyter i en nyhetsstrøm, uten at du behøver å oppsøke annet enn nyhetsstrømmene.

- Da vi i Itera Gazette begynte å arbeide med sosiale medier og denne boken, ble det tidlig klart dersom vi tenker og bruker eksisterende modeller, så ender vi med å tenke de samme tankene om igjen - på samme sted og med de samme løsningene som før. Boken beskriver noen nye innfallsvinkler og modeller som vi har brukt og bruker som verktøykasse i Itera Gazette. Derfor er det ikke snakk om synsing, men erfaringer fra praktiske prosjekter for stor norske virksomheter.

Det kan du lese mer om på Nistads web.

Navn: Stein Arne Nistad

Stilling: Direktør for rådgivning i Itera Gazette

Aktuell med: Bok om sosiale medier

Les om:

IT-Karriere