- Ikke et budsjett for framtida

- Ikke et budsjett for framtida

NTNU mener regjeringens budsjett ikke gir løft for Norge som kunnskapsnasjon.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) kommenterer statsbudsjettet i et presseskriv, og budsjettet inneholder både gode og ikke fullt så gode ting for NTNU.

Forskning

Det er flere ting NTNU reagerer på, blant annet nedleggelse av forskningsfondet.

NTNU skriver at forskningsfinansieringen har fått en ny drakt i årets budsjett. Forskningsfondets hovedelementer sikres gjennom to poster i statsbudsjettet.

Postene er "vitenskapelig utstyr" (280 millioner) og "store satsinger/SFF" (900 millioner kroner).

- Dette er en løsning som kan bidra til å sikre forskningsfondets formål. Regjeringen sier med dette at de vil lønns- og prisjustere bevilgningene i årene fremover, og det er bra, sier Kari Melby, NTNUs prorektor for forskning.

NTNU er også glade for at regjeringen har tatt imot utfordringen fra sektoren om økning til fri grunnforskning. De 100 millionene som regjeringen har foreslått til dette formålet vil som lovet bli matchet fra institusjonene slik at den totale økningen til grunnforskning blir på 200 millioner kroner.

- Dette er vi svært glade for, sier Melby.

Les flere budsjettsaker i Computerworld: Her er Rigmors skryteliste

Bra med boliger, dårlig med nybygg

Regjeringen fortsetter opptrappingen av bygging av studentboliger.

- 1000 nye boliger er bra, sier Melby.

Derimot blir det ikke noe av et større Dragvoll enda, og ikke èn krone er satt av til bygg. Men to millioner kroner er satt av til planlegging, så NTNU kan ta det forsiktige første steget på veien, selv om det ikke blir noen nye arealer. NTNU er glade for at det i det minste viser at døra ikke lenger er stengt. Det setter Melby stor pris på.

Hvilket prosjekt fikk 85 millioner i budsjettet? Les her.

- Vi forutsetter at dette er begynnelsen på et raskt løp for å få brdre plass på campus Dragvoll. Dette er helt nødvendig for at vi skal kunne følge opp den sterke satsingen på å utdanne flere lærere, sier Melby.

Internasjonale klimaforpliktelser

NTNU konstanterer at det heller ikke i år kommer penger til å følge opp den nasjonale forpliktelsen for forskningsinfrastrukturen for CO2-fangst og lagring som NTNU og SINTEF sitter i førersetet for.

- Dette skaper stor usikkerhet om vi kan oppfylle våre forpliktelser, sier Melby i presseskrivet.

Les om:

IT-Karriere