Importerer indiske ingeniører

Importerer indiske ingeniører

Nucletron valgte å importere indiske it-utviklere da søknadsbunken ble slunken.

Eksport av arbeidsoppgaver til lavkostland har etter hvert blitt et reelt alternativ for større selskaper. Men rundt 60 prosent av norske bedrifter faller inn under smb-paraplyen, og har ofte begrensede midler til å iverksette et offshoring-apparat når de opplever mangel på arbeidskraft. I tillegg ønsker ofte mindre bedrifter å ha en annen nærhet til prosjektet som skal gjennomføres. I slike tilfeller kan import av kompetanse være en mulighet.

Den norske avdelingen av det nederlandske selskapet Nucletron gikk for akkurat dette alternativet. Nucletron utvikler medisinske produkter i forbindelse med stråleterapi, og har rundt 20 utviklere i Oslo.

- Vi trengte folk, og opplevde at det var vanskelig å finne kandidater med riktig erfaring i Norge, forteller utviklingssjef Kjell Lundene.

LES OGSÅ: Flere utlendinger til it-Norge

Diverse muligheter ble diskutert, og en av dem var altså å ansette noen fra utlandet som ville flytte til Norge. Det indiske markedet virket spesielt interessant, og Nucletron fikk hjelp av bemanningsselskapet Adecco til å sondere mulighetene.

Adecco har spesialisert seg på å levere utenlandsk spisskompetanse til norske selskaper, og har hjulpet bedrifter innen it- og ingeniørnæringen med å ansette utlendinger som vil flytte til Norge siden 2002. Ikke overraskende er indere mest populære.

- India har kommet lengst når det gjelder utdanning av it-ingeniører. De har stor erfaring med utenlandske selskaper og de er vant til å reise til utlandet, sier Madhukar Rohatgi i Adecco.

Rohatgi hevder at indere i hovedsak har tre motiver for å arbeide i Norge. De vet at Norden er langt fremme på teknologi, og er derfor interesserte i å lære nye ting. God lønn er også en motivasjon. Det siste er et ønske om å være involvert i hele utviklingsprosessen.

Personlig intervju i India

Rohatgi fant et knippe gode kandidater til stillingen i Nucletron med akkurat riktig bakgrunn, og Lundene gjennomførte telefonintervjuer med disse. Deretter dro de begge til India for å foreta personlige intervjuer.

Nå har UDI akkurat behandlet søknaden om arbeidstillatelse, og en ny ansatt er på plass i Oslo hvert øyeblikk. Lønnen blir den samme som for en nordmann med tilsvarende erfaring.

- Jeg anbefaler andre i samme situasjon å ta seg bryet med å dra personlig til India for å foreta intervjuene der. Den økonomiske investeringen blir fort småpenger dersom man finner riktig kandidat, mener Lundene.

Denne saken er et utdrag fra artikkelen som har stått i Computerworlds bilag It-karriere.

Les om:

IT-Karriere