Ingen interesse for it-kompetanse

Ingen interesse for it-kompetanse

IKT-Norge arrangerte et møte mellom norske og utenlandske bedrifter, men ingen kom. - Er det ikke rekrutteringskrise i Norge, spør Per Morten Hoff.

I går skulle IKT-Norge i samarbeid med NB Partner gjennomføre en såkalt "speed-dating"-seanse hvor norske bedrifter kunne peile seg inn på høyteknologisk kompetanse i Bangladesh.

Ti selskaper fra det befolkningsrike landet skulle komme, brev og brosjyrer ble sendt ut til norske selskaper og 100 bedrifter fikk en telefon som oppfølging.

Resultatet var at hele arrangementet måtte avlyses. Ingen av de norske selskapene var interessert, eller hadde ressurser til å følge opp denne sjansen til å få kontakt med potensielle samarbeidspartnere.

- Det var rett og slett ikke mulig å få norske bedrifter inn på dette arrangementet. Vi har kontaktet mange bedrifter, men de har for mye å gjøre. De sier at de har sier mangel på folk, men det er et tankekors at denne mangelen ikke fører til noen aktiv handling for å endre på det, sier en tydelig skuffet Per Morten Hoff til Computerworld.

LES OGSÅ: Ta en skitur i Jilin

IKT Norge hadde ikke spart på kruttet for å annonsere møtemulighet med de bengalske selskapene.

"Det finnes for lite kvalifisert arbeidskraft innenfor IKT i Norge. Dette begrenser norsk IKT-nærings utviklingsmuligheter. Bransjen er nødt til å hente inn kvalifisert arbeidskraft utenfra. I denne sammenhengen er Bangladesh et lavkostland som kan levere høy kompetanse til en konkurransedyktig pris." skrev organisasjonen i en pressemelding.

Programmet til det internasjonale nettverkmøtet var enkelt og åpent, slik at ingen kunne misforstå grunnlaget.

"IKT-Norge samarbeider derfor med sin søsterorganisasjon BASIS i Bangladesh og konsulentselskapet NB-partner om å etablere kontakt mellom IKT-industriene i Bangladesh og Norge. Et ti-talls bedrifter fra Bangladesh vil presentere seg og sin kompetanse i håp om å kunne inngå samarbeid med norske bedrifter. Presentasjonen finner sted i Telenors lokaler på Fornebu 29. oktober."

Om det ikke var nok fikk invitasjonen tittelen: "Bangladesh kan redde IT-Norge".

LES OGSÅ: Norge dårlig på realfag og it

Men it-Norge vil altså ikke reddes. Eller er rekrutteringskrisen ikke så stor som de fleste påstår?

- Vi vet at mange har det trangt om ressursene. Kanskje det er nettopp derfor de ikke har tid å besøke dette arrangementet? I tillegg er nordmenn veldig trygghetsorientert, kanskje Bangladesh er et skritt for langt for dem, sier Hoff.

Skuffet

Også Jan Hegsvold i NB Partner, som organiserte seansen sammen med IKT-Norge, er skuffet.

- Vi kom til konklusjonen at det må være noe med timingen, for nær jul, det er for mange andre aktiviteter. Det er ressursmangel i mange småbedrifter som må følges opp. Dette er helt parallelt med problemene i smb-bedriftene, hvor lederen må gjøre alt, sier han.

Siden midten på 80-tallet har NB Partner bistått norske bedrifter i internasjonal virksomhetsetablering og samarbeid, spesielt mot land i Asia, Midt-Østen, Afrika og Baltikum. De har ansvaret for NORADs MatchMaking-program mellom Norge og Sri Lanka, og samarbeider med Innovasjon Norge i tilsvarende programmer mot India og Sør- Afrika.

LES OGSÅ: - Ingen dansk kræsjlanding i Norge

- Vi ser jo at dettet fungerer veldig bra i Sri Lanka. Spesielt for smb-segmentet er land som Bangladesh og Sri Lanka aktuelle. India og Kina er veldig rettet på de store internasjonale selskapene, selv om du også som smb-bedrift kan få gode kontakter der, sier Hegsvold.

Men for de fleste skandinaviske bedrifter er ikke Bangladesh et navn som tiltaler.

- Det er jo betenkelig at næringslivet spør etter bemanning, men ikke tar seg tid til å se på denne muligheten. I Danmark er det helt panikk, man er desperat ute etter tilgang til kvalitativ arbeidskraft. Da blir spørsmålet, når følger Norge og Sverige etter? Skal vi sitte og vente til krisen virkelig har slått til, eller skal vi prøve å komme i forkant slik at det ikke blir en helstopp i it-bransjen, spør Hegsvold.

LES OGSÅ: Mangel på kompetanse dansk lammer it-vekst

IT-Karriere