Ingen unnskyldning fra Willy Jensen

Ingen unnskyldning fra Willy Jensen

INTERVJUET: PT-sjefen snakker om termineringspriser så alle kan forstå.

It-bransjen har flere personer med forholdsvis romslig snakketøy. Willy Jensen og Per Morten Hoff har plass til de aller største bokstavene. Nylig braset de to direktørene sammen om termineringspriser.

Jensen skal ha sagt at mobiloperatørene driver med legalisert tyveri. Hoff mente det var på tide å "slippe Willy fri" (hvor han trolig mente å løse mannen fra stillingen, ikke gi mannen mer frihet), og krevde samtidig en uforbeholden unnskyldning på vegne av operatørene, samt et ønske om granskning fra Riksrevisjonen.

Willy Jensen svarte med å reise på ferie. Nå er han tilbake i manesjen.

- Først. Jeg vil ikke kommentere Per Morten Hoffs kronikk, men snakker mer enn gjerne om termineringspriser, sier direktøren i PT på terminert og roamet mobillinje fra Brussel.

- Hvorfor så mye oppstyr?

- Terminering har vært brukt til å finansiere byggingen av nye nett. Det er store penger det er snakk om, og operatørene vil selvsagt ha inntektene. Terminering er per definisjon et monopolmarked, siden hver operatør kan gjøre hva de vil. Vår oppgave er å regulere det, og legge forholdene til rette for konkurranse.

- Dere mener åpenbart at prisene er urimelig høye? Er det et tyveri?

- Når vi i 2013 kommer ned på 17 øre ser vi målet. Vi er ikke motstander av at selskapene tjener penger, men man skal ikke ta 1,50 for en tjeneste som koster 10 øre å produsere, slik det var for noen år siden. Lik pris for like tjenester er viktig, samtidig som det er viktig med transparens. Kundene må vite hva de betaler for.

Termineringsprisene ligger i dag rundt 50-70 øre, og er altså den prisen operatørene tar for å terminere samtaler fra en mobiloperatør til en annen, eller mellom fasttelefon og mobiltelefon.

- Hvilke kunder har betalt mest for terminering?

- Det er opplagt fasttelefonikundene som har subsidiert byggingen av mobilnettet mest. Sånn har det vært fra begynnelsen. Fasttelefonkundene betalte Telenors mobilnett. Deretter betalte Telenors kunder for Netcoms nett, og nå betaler alle for Tele2 sitt nett.

- Så jeg bygger nettet ved å snakke med deg?

- Du ringer fra fasttelefon, så det blir nok i hovedsak Telenor som får de pengene. Hvis jeg var Tele2-kunde hadde du bidratt langt mer.

- Er det ikke fint å bygge nett?

- Joda. Det er viktig å ta med suksessiden med termineringspriser. Det har finansiert tre mobilnett. Derfor skal prisreduksjonen foregå i trappetrinn frem til 2013 da Tele2 etter våre beregninger har fått igjen investeringene.

- Dette betyr vel at dere mener tre mobilnett er tilstrekkelig?

- Det er et godt spørsmål. Norsk offisiell politikk er fire nett. Det har ligget fast siden 3G-konsesjonene i 2000. Det er vi lojale til, men innerst inne undres vi nok på om ikke tre nett er nok for konkurransen i Norge. Men her ruller jeg fort tilbake og sier at fire nett er offisiell politikk.

- Det er fire som har lisens?

- Firmaet Tre har den fjerde lisensen, og de må dekke 30 prosent av befolkningen innen utgangen av 2011 for å beholde lisensen, noe som tilsvarer Oslo.

Mobiloperatørene liker dårlig å bli omtalt som tyver, og Jensen tar selvkritikk. Les videre på neste side!

IT-Karriere