Ingvild Myhre til Norsk Helsenett

Ingvild Myhre til Norsk Helsenett

Ønsker tettere samarbeid mellom helsesektoren og it-bransjen.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen utnevnte torsdag Ingvild Myhre til ny styreleder i Norsk Helsenett SF. Foretaket ble etablert i 2009 for å videreutvikle en sikker IKT-infrastruktur for informasjonsforvaltning og kommunikasjon i helse- og omsorgssektoren, og er et viktig tiltak i oppfølgingen av samhandlingsreformen.

Myhre var administrerende direktør i Telenor Mobil fra 2000-2004 og konsernsjef i Network Norway fram til 2009. Hun har også en lang rekke styreverv.

- Ingvild Myhre har en imponerende teknologibakgrunn og solid ledererfaring. Dette er en kompetanse som er verdifull i den videre utvikling av Norsk Helsenett, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen i en pressemelding.

Ble spurt

Vi tar en prat med Myhre om hennes nye rolle, som vi har gjort så mange ganger før rundt alle andre styrer hun har vært med i.

- Hvorfor helse denne gangen?

- Nei, det må du spørre til departementet om, de henvendte seg til meg. Norsk Helsenett er et statsforetak under departementet, og det vi skal gjøre har sammenheng med samhandlingsreformen. Norsk helsenett skal være en av motorene bak den. Det synes jeg er veldig spennende, sier Myhre til Computerworld.

- Har det noe å si at du har tung bakgrunn fra it-sektoren, og dermed har et fortinn i forhold til visjoner om teknologiutviklingen?

- Det å komme fra teknologiståstedet betyr at jeg ser det enorme potensialet av it i i offentlig sektor, og måten ny teknologi kan bidra. It-bransjen jobber med løsningene og kjenner dem, samtidig som de brenner for å ta dem ut og benytte seg av potensialet, sier hun.

Men ifølge Myhre er det ikke nok med kunnskap om it.

- Jeg tror måten styret er sammensatt er riktig. Vi har både helse, it og forskning representert. Det er bra, sier hun.

Store muligheter

Myhre påpeker at Norsk helsenett har klare ambisjoner, og vil komme ordentlig i gang. Det er store muligheter for norske helsesektor, mener hun, og nordmenn ønsker endringer.

- De fleste av oss ønsker tilgang til journalen sin. Brukerne i dag er interessert i teknologi som viktig verktøy i hverdagen. Men det vil være utfordringer, det norske helsevesenet er fordelt over mange eiere. Spørsmålet er hvordan vi kan synliggjøre effekter og gevinster i en uoversiktlig bransje, sier hun.

Hun ønsker et tett samarbeid mellom helsesektoren og it-bransjen.

Det er opp til oss å sette rammebetingelser, men vi kan ikke gjøre alt selv. Vi må jobbe tett sammen med brukerne i helsesektoren og med leverandørsiden. Vi skal være motoren i utviklingen, sier hun.

Nytt styre

I foretaksmøtet ble også kommunelege Torbjørn Uhre utnevnt til å sitte i statsforetakets styre. Styret i Norsk Helsenett er etter dette:

Ingvild Myhre, leder
Ann-Margrethe M. Langbakk, nestleder
Tone Sofie Aglen, styremedlem
Rune Espedal, styremedlem
Torbjørn Uhre, styremedlem
Lars H. Vorland, styremedlem
André Meldal, styremedlem (valgt av de ansatte)
Cathrine Hole, styremedlem (valgt av de ansatte)
Lars Jakobsen, varamedlem for André Meldal
Kristin Helland, varamedlem for Cathrine Hole