Innovasjon og optimisme

Innovasjon og optimisme

KRONIKK: Det er når vannet synker man ser hvem som har badet nakne.

Fra å være rørende enige om at den største utfordringen var å skaffe nok medarbeidere, har de fleste av oss nærmest over natten mer enn nok med å skaffe våre kollegaer meningsfylte oppdrag. Det kuttes kostnader over en lav sko og både gode og dårlige prosjekter stanses - uvisst for hvor lenge.

Både Jørgen Hattemaker og Kong Salomon lurer på hvor dyp bølgebunnen blir, og avisene fylles opp av spenstige spådommer om når neste opptur kommer, ikke sjelden fra de samme ekspertene som ikke så nedturen komme.

Ifølge dagspressen kan det se ut som om alt og alle er i ferd med å skru av lyset, bortsett fra noen ganske få som danser i pressens spotlys med en herlig overbevisning om at en global resesjon ikke vil ramme akkurat dem. La det være sagt med en gang, undertegnede er overbevist om at også ikt-sektoren vil rammes.

Alene det faktum at både Intel og selveste Microsoft - som hver for seg sysselsetter over 90.000 mennesker - ikke lenger tør spå hvordan neste kvartal blir, sier en hel del om at dette er mer enn en vanlig nedtur. Vi lever definitivt i en interessant tid.

Innovasjon og optimisme

Likevel velger jeg meg innovasjon og optimisme som tema for denne kronikken, nettopp fordi det er nå vi vil se hvem som har investert i de beste it sjefene og utviklet den riktige it-kompetansen. Som den amerikanske superinvestoren Warren Buffet så malerisk formulerer det:

- Det er når vannet synker man ser hvem som har badet nakne. Det er nå vi vil se forskjellen på virksomheter som faktisk leverer konkrete målbare fordeler til sine kunder og de som ikke gjør det.. Det er nå vi vil se forskjellen på de medarbeiderne som skaper verdi og de som snylter på andres verdiskapning.

Min optimisme baserer seg på tre pilarer:

1. De færreste er i nærheten av å hente ut alle gevinstene smart teknologi åpner for. Potensialet for innovasjon, forbedringer og økt verdiskapning ved smartere bruk av ikt er enormt og incitamentet for å gjøre forbedringer har vel aldri vært tydeligere.

2. It-sjefens rolle som innovativ pådriver for økt verdiskapning, har vel aldri vært mer etterspurt.

3. Behovet for å effektivisere og utnytte nye muligheter bedre gjør at man i større grad enn tidligere er villig til å tenke nytt, gjøre hyppige endringer og innovere på mange nivåer.

I regi av Forum for åpen Innovasjon har jeg nylig vært i Silicon Valley og besøkt noen av verdens mest innovative selskaper. Les videre på neste side!

Les om:

IT-Karriere