Insourcer fra Sri Lanka

Insourcer fra Sri Lanka

Fem unge tekno-eksperter fra Sri Lanka bodde tre måneder i Asker for å ferdigstille et stort prosjekt for IFS og Bertel O. Steen.

Outsourcing ut av landet har de siste årene også for norske it-bedrifter blitt en vanlig måte å gjennomføre prosjekter lønnsomt. Ekspertise som er dyr eller vanskelig å få tak i her i landet finnes massevis i andre deler av verden, men det stiller høye krav til kommunikasjonsflyten i bedriften.

Et av de nordiske it-selskapene som tidlig satset på utenlandsk ekspertise er IFS. Det opprinnelig svenske ERP-selskapet startet allerede i 1997 med en utviklingsavdeling på Sri Lanka. Også IFS Norge, som har rundt 200 ansatte, bruker ressurser i Sør-Asia hyppig. For det store prosjektet selskapet kjører for Bertel O. Steen har IFS hatt mellom 10 og 12 stykker ansatt i Colombo de siste to og et halvt år.

- Vi trenger mye kompetanse. Det er egentlig ikke først og fremst et spørsmål om lavere lønnskostnader, men å ha tilstrekkelig tilgang til nok ekspertise for å få slike prosjekter ferdigstilt. Og da er det ikke nok å ta av i i Norge, sier Øystein Meiningen, prosjektleder i IFS.

30 varmegrader

Men utsetting av arbeid til andre land alene er ikke lenger nok. For at prosjekter ruller og går problemfritt er mer direkte kontakt nødvendig. Derfor hentet IFS fem av sine ansatte fr Sri Lanka til Asker. Der fikk de fem en egen leilighet, og fikk sett den norske vinteren med egne øyner, og besøkte Bergen og Stockholm.

- Ja, det er kaldt og mørkt her om vinteren, ler Dimuthu Mahahettige.

De andre fire nikker. Hjemme er temperaturen over 30 varmegrader, og februar og mars er ikke de mest heldige måneder i Norge.

- Men vi ser at det blir mye lysere nå, sier Sangeetha Yayamaha.

230 millioner

På Sri Lanka har IFS 750 ansatte. Rundt 70 prosent av dem jobber med generell utvikling av selskapets applikasjoner og infrastruktur. De øvrige 30 prosent knyttes opp til prosjekter verden over, fra Japan, via Skandinavia, til Storbritannia og USA. Det er ikke uvanlig at de besøker prosjektet, særlig når det er i en fase hvor de siste trådene sal knyttes sammen.

- Vi er godt innført i prosjektet, noen av oss har jobbet med helt fra starten. Da er det viktig å kunne snakke direkte med prosjektledelsen her i innspurten. Vanligvis går det ellers ganske bra med kommunikasjonen gjennom epost og chat. Alle er flinke til å uttrykke seg på engelsk, sier Mahahettige.

Bertel O. Steen-prosjektet er ikke et av de minste. Den norske storaktør på bilmarkedet legger ned rundt 230 millioner kroner for den nye infrastrukturen. At dette prosjektet så tungt støtter på unge teknologer på Sri Lanka peker på at kompetansenivået er høyt.

- Jeg mener de er like flinke som norske, og har også god erfaring i prosjektene, sier Meiningen.

Nygift

Ifølge de fem er det helt vanlig at vestlige bedrifter tidlig ta kontakt med studenter på Sri Lanka, for å verve dem og knytte dem opp til deres virksomhet. IFS står ifølge de fem høyt oppe på listen av ønskede selskaper blant teknostudenter i Colombo.

- IFS gjør det mulig å kombinere studie og arbeid. De er fleksible på at vi kan utvikle oss.

De fem er i ferd med å pakke sammen, og har bare to dager igjen i Norge. Det betyr ikke at prosjektet er helt ferdig, men fordi Schengen-reglementet endrer seg enormt etter at en tremånedersperiode er over. Da havner ansatte fra utenfor EU plutselig i en hel annen kategori, med nye krav til administrering og tillatelser.

For noen er ikke det så ille. Tre måneder er lenge å være borte fra hjemmelandet, særlig for Nishanta Anuruddha, som giftet seg en måned før han reiste til Norge.

- Ja, det var sånn sett en vanskelig tid. Da jeg sa til henne at vi kanskje skulle være en uke til her ble hun sikkelig sur. Men heldigvis reiser jeg nå hjem med en koffert full av gaver til min kone, sier Anuruddha.

Les om:

IT-Karriere