It-bransjen koker: Du setter jobbetingelsene selv

It-bransjen koker: Du setter jobbetingelsene selv

Rekrutteringsmarkedet for it-stillinger koker. Det er tøft å skaffe rett mannskap, men de fleste er likevel interessert i å snakke om nye karrieremuligheter.

Mangelen på kvalifiserte kandidater til it-jobber er etter hvert et velkjent problem for landets rekrutteringsselskaper. Hodejeger og daglig leder i Magellan IT, Rolf Nævra, mener at markedet har endret seg mye de siste månedene, og at jobbmarkedet for mennesker med it-bakgrunn nå er et mer kandidat-drevet marked.

- Det er i stor grad kandidatene selv som setter betingelsene. Selv om det er mer krevende å finne kandidater nå enn for ett til to år siden, er det langt fra umulig. Vårt inntrykk er at de fleste er interessert i å snakke om muligheter som kan bringe dem videre i karrieren, sier han.

LES OGSÅ: Rekruttering intet problem

- Det som kanskje er litt nytt nå, er det frislippet av lønninger som har foregått i statlig sektor og i selskaper som staten eier. Det er tydelig at pengene sitter løst her, og at man lett tilbyr lønn og andre goder som er drivende for resten av markedet og presser nivået opp.

Spesielt år

Magellan IT rekrutterer til selskaper som har store it-avdelinger og stadig behov for påfyll med ny kompetanse. Men selskapet rekrutterer også til mindre bedrifter som ikke har ressurser internt til å ivareta rekrutteringsprosessen. De store kundene har valgt å outsource betydelige deler av rekrutteringsprosessen fremfor å ha egne personer til dette.

- Vi opplever at det er viktig å ha en god rekrutteringsprosess. Man må vise større imøtekommenhet og engasjement enn tidligere. Venstrehåndsarbeid fungerer dårlig i dagens rekrutteringsmarked. Derfor er vi opptatt av å ha en profesjonell prosess både hos oss og hos kundene, og har også satset på kunder som vi vet er profesjonelle på dette området, sier Nævra.

LES OGSÅ: Desperat norsk jakt på it-svensker

Svenn Olav Kalvø, partner og daglig leder i UpSource Nordic, en av de større rekrutteringsaktørene innen it i Norge, mener 2007 er et spesielt år for it-rekruttering. Mange holdt seg i ro mellom 2001 og 2004, men de siste to årene har det vært vanligere å skifte jobb.

- Mange er derfor ikke klare for et nytt jobbskifte. Dette, kombinert med små kull av nyutdannede, gjør at 2007 blir et år hvor det blir vanskelig å finne kandidater for stillinger, fortsetter han.

Kalvø regner likevel med at 2008 vil bli et år med mer normale tilstander innen rekruttering for it.

Bekymringsfull utvikling

Ved utgangen av april kunne NAV melde at arbeidsledigheten er den laveste siden 1988, og at it-sektoren er blant kategoriene med flest ledige stillinger. Hos rekrutteringsbyråene har tendensene vært svært bekymringsfulle. Enkelte av dem strever hardt med økende lønnskrav fra jobbsøkere, samtidig som stadig færre faktisk søker på stillingene som lyses ut.

Dette medfører at de best betalte jobbene blir enda mer attraktive, som igjen understreker at selskapene som klarer å møte de strenge kravene også ender opp som de mest innflytelsesrike.

Rolf Nævra i Magellan IT, trekker frem nettverk som den aller viktigste faktoren i rekrutteringsfasen:

- Vi kommer selv fra it-konsulentbransjen og har et stort nettverk som er bygget opp over mange år. Og en database med kandidater som ønsker at vi skal være på utkikk etter jobber som er attraktive i forhold til deres karriereplaner.

LES OGSÅ: Konsulentene snart utsolgt

For å sikre seg de beste kandidatene utlyser selskapet stillinger gjennom annonser på tradisjonelt vis.

-- Men det viktigste i dag er å ha et godt nettverk og ha en stor, egen database med kandidatinformasjon, understreker han.

Det gjør også konsulent- og rekrutteringsselskapet Dfind, med administrerende direktør Haakon Gellein i spissen.

- Vi annonserer på alle tenkelige nettsteder som vi vet it-folk besøker. Segmentert profil på ansatte utviklere som rekrutterer utviklere, it-ledere som rekrutterer it-ledere og så videre, sier Gellein, som legger til at nettverkstilgang og alle CV-databaser også er viktige og spiller inn.

Sjekk arbeidsgiveren

Alle utleide konsulenter er dessuten med i tipsprogram, holder foredrag for alumni-organisasjoner og er synlige i nettsamfunn som Linkedin og Facebook. Når det gjelder kompetanse, er kravene som stilles til jobbsøkere innen it-segmentet skjerpet, samtidig som erfaring også er viktig.

- Vi søker tyngre prosjektledere innen it, java-utviklere med lang erfaring, systemarkitekter og webgrensesnitt-spesialister, forteller Haakon Gellein i Dfind.

Han mener at det i dag tar dobbelt så lang tid å få tak i riktig kompetanse som det gjorde for 12 måneder siden. Men det kan fort endre seg.

- Kortsiktige kandidater kommer til å få smellen først når dette markedet butter om ett år. Dette gjelder også selvfølgelig arbeidsgivere. Jeg oppfordrer kandidater til å gjøre omfattende sjekk på eventuell ny arbeidsgiver, sier han.

LES OGSÅ: Blogg deg til drømmejobben

Selskapet jobber segmentert og søker it-ledere, spesialister, utviklere, driftere og personell til servicedesk. Gellein understreker at det er store variasjoner innenfor disse segmentene.

Flere stillinger fremover

I 2006 sto selskapet for 220 rekrutteringer i Norge og Sverige, blant dem 120 i Norge, mens Magellan IT rekrutterte rundt 70 til faste stillinger innen it-området bare i Oslo, og regner med at det vil øke til det dobbelte eller mer innen året er omme.

- I tillegg jobber vi med knoppskyting flere steder, som også vil gi økt volum, sier Rolf Nævra.

Foruten rekruttering til faste stillinger, hjelper selskapet kundene med å bemanne it-prosjekter, og har til enhver tid kandidater som er ute i prosjekter, hovedsakelig innen systemutvikling og ERP, sier han.

UpSource har på sin side en visjon om å være ledende på kvalitet og kompetanse innen rekruttering, seleksjon og utvikling for Nordens mest attraktive arbeidsgivere. Daglig leder Svenn Olav Kalvø synes det kan være vanskelig å finne prosjektledere og kandidater med spisskompetanse.

- I dag er det vanskelig å finne tunge prosjektledere og personer med spisskompetanse innen utvikling i .Net og java. Våre ansatte dekker hele spekteret fra Hydro til små og spennende selskaper, forteller Kalvø.

LES OGSÅ: Helt texas for it-rekruttering

Les om: