It-fagskole på Hamar

It-fagskole på Hamar

Bemanningsselskapet Centric har startet fagskolen Centric It Academy for å dekke etterspørselen etter it-folk.

Den nye it-skolen tilbyr nå flere ett-årige studier i system- og nettverksadministrasjon, support- og driftstekniker. Samtlige er heltidsstudier og går på dagtid.

- Dette er et av flere grep vi gjør for å kunne tilby arbeidskraft med riktig kompetanse til våre kunder, sier Hanne Zimmermann, administrerende direktør i Centric.

It-akademiet på Hamar

Selskapet, tidligere kjent som Xtra personell, er i dag eid av nederlandske Centric. I fjor høst utvidet selskapet med oppkjøp av Saga Innovation på Hamar, og det er under denne fanen studiene går under navnet Centric IT Academy.

It-skolen ble først startet i 2001, og ble NOKUT-godkjent i 2008 som privat fagskole med rett til studiestøtte fra Lånekassen. Det er snakk om heltidsstudier som går over ett år, og det er opptak hvert halvår, i januar og august. I vår er det 63 studenter, fordelt på tre studieretinger (support- og driftstekniker og system- og nettverksadministrator).

- Begge studieretningene representerer kompetanseområder hvor våre kunder stadig har store behov for ressurser. Det at vi leverer bemanningstjenester innenfor it gjør at vi er attraktive for studenter fordi vi har god innsikt i markedets behov, sier Zimmermann.

Arnulf Øien, rektor ved fagskolen, forteller at studiene først og fremst passer de som ønsker en kort og intensiv utdannelse for raskt å komme seg ut i arbeid.

- Centric bestreber seg på å skaffe jobber og oppdrag til avgangselevene, og ved siste måling i august 2013 var snittet 95 prosent på de som hadde kommet seg inn i en it-jobb, forteller Øien.

Det er vel også en av fordelene med denne fagskolen, ettersom Centric i hovedsak er et bemanningsselskap. Da kan veien fra skolebenken til jobb være ganske kort. I hvert fall dersom du bor i nærheten av Hamar.

- Vi tilbyr praksisplasser i Centric It Solution på Hamar, men også hos noen andre it-selskaper i Mjøs-regionen. Som en del av Centric vil vi etter hvert kunne tilby praksis på andre steder også, samtidig som de får muligheter til jobb i Centric som utleide konsulenter til Centrics kunder etter endte studier, sier Hilde Moland, daglig leder i Centric It Solutions Hamar.

Hun forteller også at studietilbudet nok også vil komme til selskapets andre lokasjoner rundt om i landet. Centric har kontorer i Oslo, Drammen, Tønsberg, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromdø og Hamar.

Tilbyr sertifisering og praksis

Studiene legger opp til muligheten for å ta en rekke sertifiseringer, og undervisningen er modulbasert for hver teknologi og fagområde, og er tilrettelagt slik at man kan gå opp til produktsertifisering. Hver modul avsluttes med obligatorisk eksamen.

Undervisningen er leverandørrettet, og det går i Cisco, Microsoft og Citrix med GNU/Linux og ITIL.

Sertifiseringsmulighetene nkluderer trendkjenninger og klassikere som Citrix Xenapps, CCNA (Cisco Certified Network Associate), MCITP Server Administrator, ITIL Foundation, MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) på Microsoft Exchange Server og Microsoft Sharepoint Server.

- Det er frivillig, men mange studenter tar noen sertifiseringer ut i fra hvilket fagområde de ønsker å satse på, forteller Øien.

Sertifisering er riktignok ikke inkludert i studieavgiften som ligger på 90.000,- kroner, og er heller ikke obligatoriske. Men ifølge Centric får studentene rabatt når sertifisering tas ved deres sertifiseringssenter.

Studieløpet er dessuten lagrt opp slik at det er to til tre dager med undervisning i uka, og resten av tiden går til selvstudie og lab- og prosjektoppgaver. Centric mener studieløpet gir gode muligheter til å kombineres med praksis i selskapet eller annen deltidsjobb.

Kanskje noe spesielt er at studieløpet også inkluderer personlig utvikling og sosial kompetanse, blant annet i form av intervjutrening og presentasjonsteknikk.

Tradisjonelt har mellommenneskelig kommunikasjon både i bransjen og it-utdanningen vært stort sett fraværende, men den nye digitale verden hvor alle er på nett stiller uten tvil nye krav til it-profesjonelle på dette området. Tiden hvor it-avdelingen levde i sin egen lille verden ute i virksomhetene, er for lengst over.

Med andre ord er det nok ingen dårlig idé å inkludere slike aspekter i en ellers svært teknisk utdanning.

Det kommer også gpdt med når avgangsstudenter skal skaffe seg sin praksisplass. Studenten må selv initiere praksis med søknad til utlyste praksisplasser, og utvelgelse skjer som en vanlig rekrutteringsprosess med intervjuer. Praksisplassen gis også betalt, med lærlingelønn. Mens Noen av Centrics oppdragsgivere tar i mot praktikanter, ønsker selskapet seg flere.

- Både nåværende oppdragsgivere i Centric men også øvrige selskaper som kunne ha behov, påpeker Øien.

- Vi er naturligvis klar over at det krever en del av oppdragsgiverne også, men til gjengjeld har de en ypperlig mulighet til å for en billig penge lære opp framtidens medarbeidere, avslutter han.

Mer informasjon ligger ute på selskapets nettsider.

Les om:

IT-Karriere