- It-folk jobber for mye

- It-folk jobber for mye

En av fire i it-bransjen jobber nesten en dag overtid i uken.

Ifølge NHO og Abelia må it-arbeidere være mer fleksible enn andre yrkesgrupper. Det synes ikke Negotia, et fagforbund tilsluttet hovedorganisasjonen YS, noe om. For å understøtte sine standpunkter har Negotia sammen med De Facto, et kunnskapssenter for fagorganiserte, utarbeidet en undersøkelse blant de ca 2.500 medlemmene som jobber i it-bransjen.

Over halvparten svarte, og fra de 1.300 respondentene kom det tydelig frem at mange følger seg presset til å jobbe overtid.

- De svarer at de jobber veldig mye. Hver fjerde ansatt jobber minst syv timer ekstra i uke. Det er lite bruk av vanlige overtidsordninger i dette. Det er på grensen til det ulovlige, sier forbundsleder i Negotia, Inger Lise Rasmussen, til Computerworld.

Rapporten har fått tittelen "Fleksibel for hvem". Den ble ferdigstilt i høst og presentert for fornyingsminister Rigmor Aasrud i slutten av januar. Denne uken debatterte Stortinget en høring om Arbeidslivsmeldingen. Også her redegjorde Abelias Paul Chaffey for mer fleksibilitet i it-næringen. Det er ikke bra, mener Rasmussen.

- Vår rapport er et direkte svar på NHOs ønske om å tøye grensene enda mer, sier hun.

Tilgjengelig

Nye kommunikasjonsløsninger har bidratt til at det blir stadig vanskeligere å holde seg unna arbeidet. På epost er man også tilgjengelig i helgene og i ferier, og mobiltelefoner bidrar til at man ikke kan unngå å svare på henvendelser fra jobben. I tillegg er it-prosjekter ofte under høyt tidspress og for å tilfredsstille kundene oppstår det ofte en unntakstilstand. Det betyr at man strekker seg lengre enn arbeidskontrakten tillater, ofte uten kompensasjon.

- Og i motsetning til det som ofte brukes som argument, er det ikke lysten til å jobbe som står bak overtiden. Det er tidspresset i hverdagen.

Rapporten trekker også frem at særlig de yngre og de eldre er villige til å jobbe flere timer.

- De yngre fordi de er opptatt av karrieren sin. De eldre motiveres fordi de redde for å miste jobbe.

Jobber mer enn menn

Hele åtte av ti oppgir at presset om å jobbe mer enn arbeidskontrakten tillater, er stort. I tillegg til prosjekter går også mange it-bedrifter gjennom omstillinger, som medfører usikkerhet og ekstra arbeid.

- Vi konstaterer også i rapporten at kvinner jobber mer enn menn.

- Hva er hovedkonklusjonen?

- Det kommer godt frem at det er behov for regulering av it-bransjen i forhold til arbeidstid. Vi må tenke på helsen til menneskene og beskytte de ansatte mot seg selv, sier Rasmussen.

Balanse

Vi spør Paul Chaffey i Abelia om hans kommentar.

- Er det riktig at folk i it-bransjen jobber mer overtid enn i andre bransjer?

- Nei, det er viktig for alle å ha en bra balanse mellom arbeidsliv og privatliv, sier Abelias administrerende direktør.

Likevel slår Chaffey et slag for et mer fleksibelt arbeidsliv. Han mener at en bærekraftig it-næring trenger noe annet enn rigide arbeidsdager. Særlig muligheten til å ta med deler av jobben hjem og til hytta, er ting som ikke bare arbeidsgiverne, men også arbeidstagerne ønsker, mener han.

- Utfordringen er å finne en fornuftig måte å praktisere fleksibilitet på. Arbeidsloven er veldig streng i regulering av dagene. Det må være mulig å jobbe mer i en periode når man er inne i et viktig prosjekt.

Dette mener Chaffey selvsagt må kompenseres i form av lønn eller fritid.

- Bedrifter må følge loven. Vi må ha et arbeidsliv som ikke er helsefarlig for de ansatte. Når det gjelder overtid bør den være pålagt av bedriftsledelsen, for eksempel i en periode man skal ferdigstille større kontrakter.

- Hva synes du om rapporten til Negotia?

- Det er ting som virker litt bekymringsverdig, men det virker også som om de overdriver litt. Vi jobber egentlig på to sider av samme sak. Har vi gode ordninger, kan vi konkurrere internasjonalt. Men vi må passe oss. Det som har reddet Norge er at vi har høy produktivitet. Forsvinner den, da har vi et problem.

Les om:

IT-Karriere