It frister flere studenter

It frister flere studenter

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) øker antallet it-studenter for fjerde år på rad.

Lenge har det vært for få søkere på teknologiske utdanninger, men trenden er i ferd til å snu, i alle fall ved NITH i Oslo. Etter at introduksjonsuken nå er over, viser opptaket at 190 nye bachelorstudenter har funnet veien til den private høgskolen. Dette gir en økning på 15 prosent sammenlignet med i fjor.

Rektor Bjørn Jarle Hanssen ved NITH er begeistret over at høgskolen nok et år øker studentantallet.

– Når vi sammenligner med mange andre høgskoler som viser nedgang i IT-studenter, kan vi ikke være annet enn fornøyde, sier han. Samordna opptak viser en liten nedgang blant søkere til IT-studier og flere høgskoler viser til mange ledige studieplasser. NITH har kapasitet til å ta inn 200 nye bachelorstudenter hvert år, men hadde i år et budsjett på 175 nye studenter, sier Hanssen i en pressemelding.

Funcom og Microsoft

Gjennom introduksjonsuken har studentene fått smakebiter av både faglig og sosialt art. De har blant annet fått besøk av Google, Microsoft, FunCom og Accenture, samt 20 bedrifter som har holdt stands for å lokke studenter ut i relevante deltidsjobber mens de studerer. I tillegg har de 50 fadderne tatt seg av kveldsarrangementer med alt fra grilltur til stand-up show.

De siste fire årene har NITH utviklet it-studier med både teknologi og design. Ønsket har vært å øke studentmassen og særlig andel jenter. Det første året økte andelen jenter betraktelig, og over de tre siste årene har antallet ligget på ca 20 prosent.

Det er de kreative retningene jentene i utgangspunktet søker seg til, og i et av studiene, Interaktivt design, er jenteandelen i år nærmere 50 prosent. De tradisjonelle it-studiene som programmering, har lavest jenteandel ved opptaket. Hanssen forteller at dette heldigvis jevner seg noe ut i løpet av det første studieåret:

Spillstudiene som trekker flest studenter til NITH. Over halvparten av de nye studentene velger seg til en av spillretningene ved høgskolen. Rektor Hanssen forteller at det i år også er en positiv økning til studiet innen ebusiness.

– Ebusiness er nå blitt det nest største studiet vårt, og dette blir godt tatt i mot i markedet der etterspørselen etter denne kompetansen er stor, mener han.

Les om:

IT-Karriere