- It-krisen kommer til Norge

- It-krisen kommer til Norge

IBM sparker 190 og markerer slutten på oppgangen i Danmark. Også Norge vil bli berørt. - Nå er tiden for å gjøre oppkjøp, sier Paul Chaffey i Abelia.

Finanskrisen har herjet i store deler av USA, Asia og Europa. I Norden har det vært relativt rolig, og it-bransjen har fortsatt sin opptur. Men i Danmark er det slutt. IBM Danmark, en av landets største it-arbeidsgivere, kutter staben med 190 ansatte. Rundt 70 av dem er konsulenter, et yrke som for bare kort tid siden var svært ettertraktet.

Sparerunden skal skyldes mer enn bare interne problemer i selskapet. Avisa mener IBM nå har tatt høyde for at luften har gått ut av it-ballongen. Danmark har på kort tid gått fra å være på topp i vekst i Vest-Europa, til å være det eneste landet som offisielt er i resesjon, med to kvartaler på rad med negativ vekst.

LES OGSÅ: IBM kutter konsulenter

- Det er bråstopp i økonomien i Danmark, sier Paul Chaffey, daglig leder i Abelia.

Kortsiktig

Spørsmålet er om det er finanskrisen og de tunge tidene it-bransjen i resten av verden kommer til å påvirke i Norge.

- Ja. Tilstanden i verdensøkonomien har stadig større betydning for Norge. Mange norske kunnskaps- og teknologibedrifter har større markeder utenfor Norge enn i Norge, og blir sterkt rammet av internasjonale konjunktursvingninger. Samtidig er det slik at Norge er et kunnskapsintensivt høykostland, der vi baserer oss mer på kunnskaps- og teknologibasert næringsliv, uavhengig av de mer kortsiktige svingningene, sier Chaffey.

Han tror likevel at samfunnet og næringslivet er så avhengig av it at det ikke er snakk om en ballong som sprekker. Men det kan nok forsvinne litt luft.

- Finanssektoren, boligbyggingen og transportsektoren rammes av dårligere tider. Dette er sektorer med tung it-bruk og dårligere tider vil helt sikkert føre til en periode med lavere it-investeringer, sier Chaffey.

Det ser imidlertid ikke ut som Norge er like hardt rammet som en del andre land. Norge har i utgangspunktet knapphet på kvalifisert arbeidskraft. Det er derfor ikke sikkert av denne krisen vil oppleves som så veldig dramatisk.

Påvirkning

Heller ikke Per Morten Hoff, leder i IKT Norge, forventer en stor nedgang i Norge.

- Nei, jeg har ikke tro på en brå nedgang. Markedet i Norge er stabilt og tåler et støt. Særlig offentlig sektor er robust, og bidrar til mye vekst, sier han.

Men også Hoff ser at krisen inntar store deler av utlandet, som vil ha en påvirkning i Norge.

- Det begynner å presse seg på. Men vi har ikke fått noen signaler som sier at veksten stopper opp i Norge, sier han.

Hoppe over

IDC-analytikeren Nils Molin har skrevet et lite strategidokument, "Kan Norge hoppe over den økonimiske nedturen?". Basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå spår Molin en nedgang i veksten i it-bransjen med 30 prosent i 2008. Men det er langt fra en krise.

Molin ser også de første tegnene fra Wall Street om at det vil komme en ny opptur. Ifølge analytikeren har Norge en mulighet å komme gjennom krisen uten å bli rammet alt for hardt.

"Vi ser at finanskrisen kan ha kommet over sitt verste. Hvis det er sant, kan den norske it-bransjen surfe på toppene av oppgangen til neste oppgang, og unngå nedturen som preger resten av Europa", skriver han.

Oppkjøp

En liten nedtur må nordmenn også regne med.

- Hvordan kan it-bransjen forberede seg?

- Det er vanskelig å forberede seg fullt ut når man ikke vet hvor kraftig eller langvarig en lavkonjunktur vil bli. Men det er nok lurt å tenke igjennom hva man må gjøre av kostnadskutt og omstillingstiltak dersom nedgangen blir større, mener Chaffey.

Abelia-lederen tror kan det jo være verdt å tenke på om nedgangstider kan brukes til å legge grunnlaget for ny vekst senere, i form av endringer i strategi, restrukturering eller oppkjøp.

- Ting er jo gjerne billigere i dårlige tider.

Ferdigheter

Etter dot-com-kollapsen var interesse for it-utdanningene laber. De siste årene er det jobbet hardt å friste flere til slike utdanninger, og nå står vi ovenfor en ny, vanskelig tid.

- Hva med folk som er i utdannelse nå?

- Ingen kan gi noen garantier i forhold til utdanning. Det er ikke bare i it-bransjen det du lærer på skolen blir uaktuelt fort. Derfor er det viktigste poenget med utdanning at du får en plattform for å skaffe mer kunnskap. At du lærer å lære gjennom å få et sett med basiskunnskaper og ferdigheter og ved at du skaffer de verktøyene du trenger for å lære mer senere. Å investere i denne type utdanning er sjelden dumt, sier Chaffey.

IT-Karriere