It-lederne flytter på seg

It-lederne flytter på seg

Det er ikke bare it-spesialistene som har gode valgmuligheter i dagens marked. Også mellom- og topplederne nyter godt av gode tider.

I løpet av de siste par årene har det blitt skrevet spaltemeter på spaltemeter om hvor vanskelig det er å få tak i it-spesialister. Konsulentselskapene gjør alt de kan får å slå kloen i de beste, og rekrutteringsselskapene har oppdrag til langt over hodet. Men hvordan er egentlig situasjonen med hensyn til it-ledere? Er disse menneskene like ettertraktet, og kan velge og vrake i gode tilbud?

Regionssjef Espen Abrahamsen i Kelly IT Resources bekrefter at også etterspørselen etter mellom- og toppledere i it-stillinger er økende.

- Årsaken er at det er en generelt større utskiftning av ledere når it-markedet er såpass bra. Og når folk flytter på seg, åpner det seg mange stillinger innen disse områdene, forklarer Abrahamsen.

Mye av rekrutteringsprosessen rundt toppledere gjennomføres i stillhet, som rene hodejeger- og search-oppdrag. Oppdragsgiverne ønsker ofte ikke oppmerksomhet rundt avganger, da de fort kan komme i en situasjon hvor andre aktører kommer inn og tømmer selskapet for gode ressurser i en omstillingsperiode. Kelly IT Resources har i skrivende stund 14 konkrete mellom- og topplederstillinger tilgjengelige.

- Det er jo en del, med tanke på at vi kun er fire rådgivere, fortsetter Abrahamsen.

Tør å prøve seg

Gudrun Jebsen i Elan IT mener på sin side at det alltid vil være etterspørsel etter ledere. Og jo flinkere du er, jo mer etterspurt er du, enkelt og greit. Selskapet driver ikke med search, slik som Kelly IT Services, men rekrutterer likevel en del seniorpersonell.

- For ledere er det mest aktuelt med faste stillinger. Vi har også et nettverk av seniorer som med egne selskaper som ønsker å bli leid ut gjennom oss, forklarer Jebsen.

Hun tror at en del ledere som vanligvis ville holdt seg i ro, vil kunne benytte et godt marked for å prøve seg på nye utfordringer. Elan IT får stadig henvendelser av typen "jeg er egentlig ikke på jakt etter jobb, men hvis du kommer over noe kan du gi beskjed".

- Det er nok en del som tenker at dersom de noen gang skal få seg ny jobb, må de gjøre det nå når tidene er gode, sier Jebsen, som for øvrig merker at markedet har blitt noe tregere i det siste.

- Men det er fortsatt slik at kandidatene har mye å velge mellom.

Tjener bra

Når behovet for folk er skrikende, fires det ofte på kravene med hensyn til hvor mye menneskene som ansettes faktisk kan. It-bransjen på slutten av 90-tallet var et skrekkens eksempel på akkurat det. Men slikt forekommer ikke når det gjelder lederrekruttering, ifølge Abrahamsen.

- Innenfor de lettere stillingene kan man kanskje lette litt på kravene, men ikke innen lederstillinger. Selskapene stiller høye krav til inntjening, samtidig som kandidatene ofte skal lede større organisasjoner.

- Hvor mye kan en typisk mellomleder i it-bransjen tjene i dag?

- Det er litt vanskelig å si nøyaktig. Men en mellomleder kan fort tjene mellom 600 000 til 900 000 kroner. SMB-bedrifter må ofte lokke mer med lønn for å være spennende, mens de store gjerne har fordelen av å kunne tilby andre goder i tillegg til lønn.

- Men en utvikler kan oppnå vel så bra betingelser dersom vedkommende er virkelig dyktig, påpeker Abrahamsen.

Denne saken er et utdrag fra artikkelen som har stått i Computerworlds bilag It-karriere.

Les om:

IT-Karriere