It-ledigheten til værs

It-ledigheten til værs

Antall helt ledige it-arbeidere har steget med 50 prosent på ett år og 27 prosent bare fra desember til januar.

Det er nå 1971 helt arbeidsledige innen ingeniør- og ikt-fag, 419 personer flere enn for en måned siden. It-ledigheten har altså steget med 27 prosent fra utgangen av desember til utgangen av januar.

Dersom man justerer for sesongvariasjoner og tar en titt på tallet for januar 2008, så var antall ledige den gang 1260 personer. Nå er det 50 prosent flere arbeidsledige.

- Ledigheten øker alltid endel i januar, men sammenlikner man med ett år tidligere viser det en sterk vekst i ledigheten, også i forhold til ikt-yrker. Det er imidlertid fortsatt veldig lav ledighet i denne yrkesgruppen, sier Hans Kure, kontorsjef i Nav.

Vil stige mer

Ledighetsprosenten for sivilingeniører er nemlig kun 0,9 prosent, for ingeniører 1,0 prosent og tallet er 1,3 prosent for ikt-yrker. Totalt er 2,6 prosent av den norske arbeidsstyrken nå arbeidsledige, 0,6 prosentpoeng mer enn for en måned siden.

Nav forventer en kraftig økning i ledigheten ut året. Opp mot 80.000 vil være uten jobb ved utgangen av året. Ytterligere 10.000 vil miste jobben i 2010, anslår Nav.

- Vanligvis faller ledigheten frem mot sommeren, men i år tror vi på en betydelig økning. Det vil også gjelde ikt-fag, mener Kure.

Færre ledige stillinger

Antall ledige stillinger innen it-sektoren er heller ingen hyggelig lesning. Det finnes nå 2549 ledige stillinger innen ingeniør- og ikt-fag, det er hele 51 prosent mindre enn i fjor.

- Det vil fortsatt være mangel på arbeidskraft innenfor disse yrkesgruppene. I utgangspunktet hadde de store rekrutteringsproblemer og selv om behovet for ny arbeidskraft har gått ned det siste året, blir ikke den mangelen borte over natta, sier Kure.

Les om:

IT-Karriere