It-sjefene får mer penger neste år

It-sjefene får mer penger neste år

Seks av ti selskaper vil øke it-budsjettene i 2010, ifølge Steria.

Ifølge en undersøkelse utført av Medialect på vegne av Steria, vil seks av ti selskaper øke it-budsjettene i 2010.

It-sjefer i omlag hundre bedrifter er spurt.

- Dette må vi kunne kalle et positivt signal. Når næringslivet øker investeringer og kostnader er det et klart tegn på at man ser lysere på fremtiden, mener markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren i Steria i en pressemelding.

Steria mener det nå "hersker bred enighet" om at krisen er over, og at "it-pilene peker oppover".

Flere i år enn i fjor

I en tilsvarende undersøkelse fra Steria vinteren 2008, sa tre av ti it-sjefer at de ville få mer penger i 2009. Dobbelt så mange regner altså nå med økte it-budsjetter.

Det typiske scenarioet i finanskrisen var at it-sjefer ble bedt om å gjøre mer med mindre. Men i undersøkelsen svarer hele 83 prosent at de ikke tror på flere kutt og innstramninger. Bare 15 prosent tror det kan komme flere kutt i bedriften deres.

Og Steria, på sin side, mener at det slett ikke ble kuttet så mye som mange fikk oppfatning av.

Kunne blitt værre

- Finanskrisen har ført til at det har gått lengre tid mellom de store utviklingsprosjektene, men ellers virker det som de ordinære it-budsjettene stort sett har fått bestå. Våre tidligere undersøkelser viser at bare et mindretall at norske bedrifter har kuttet i it-budsjettene sine på grunn av nedgangstidene, sier Lindgren.

Men hadde krisen kommet før, tror han det kunne blitt annerledes.

- Dersom krisen hadde kommet noen år tidligere, kan det hende flere it-avdelinger hadde fått smake sparekniven. I dag har de fleste toppledere forstått at it er virksomhetskritisk, og kuttes på eget ansvar.

Les om:

IT-Karriere