Jentejubel på norske it-studier

Jentejubel på norske it-studier

I år vil flere studere it. Også jentene har fått opp øynene for data.

I kjølvannet av dotcom-krisen rundt årtusenskiftet har it-studier hatt skuffende lave søkertall, men de siste årene har trenden snudd. Og i år fortsetter veksten med uforminsket styrke.

Antall planlagte studieplasser innen it-fag er utvidet fra 1.470 til 1.630 i forhold til i fjor, og mange flere som ønsker å delta på studiene.

I hele landet har 2.147 personer oppgitt et it-studie som førstevalg, en oppgang på 3,7 prosent i forhold til 2009. Tallene kommer fra Samordna opptak, og kan endre seg noe etter at studiekabalen er lagt i løpet av høsten.

- Vi ser en signifikant økning i antall primærsøkere. Vi må vente på de endelige tallene, men jeg regner med en økning 15-20 prosent i antall nye studenter fra høsten 2010, sier Morten Dæhlen på Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Mørketiden over

Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo er med sine 410 studieplasser Norges største it-studiested. Instituttet valgte i år å ikke øke antall studieplasser, men endret derimot studiestrukturen slik at den er bedre tilpasset dagens behov.

- Ungdom ser at de kan bruke en it-utdanning bredt, og ikke bare til programmering. Vi trenger it overalt i samfunnet, både i næringslivet og i offentlig forvaltning. Det er en av de sikreste utdanningene man kan ta. Man får gode relevante jobber uansett, sier han.

Også Per Morten Hoff i IKT Norge tror at mørketiden er over.

- Fire prosent flere søkende er positivt, selv om vi gjerne hadde sett 14 eller 40 prosent. Det har vært en generell økning over flere år. Det har brutt det mønsteret vi hadde for fem år siden, sier han.

Flinke jenter

NTNU i Trondheim har en ganske stabil søkermasse, men opplyser om et annet trendskifte. Ifølge Catharina Lindheim, seksjonssjef for rekruttering og opptak, har jenter fått opp øynene for teknologistudier.

- Jenteandelen blant primærsøkere er mye større enn i fjor, sier hun.

De første tallene peker på en økning over 50 prosent, fra 53 til 88 jenter. Antall søkende gutter i Trondheim falt fra 283 til 255.

- At det er flere jenter som søker er veldig gledelig. Det har vist seg at jenter er veldig flinke i realfag, men tidligere har de valgt bort it-fag. Nå begynner de å se at it er et nyttig verktøy i mange sammenhenger, sier Hoff.

Trendbrudd

Størst jubel er det i Galleri Oslo, som - til tross for å ha blitt kåret til hovedstadens styggeste bygning - huser Norges mest populære it-utdanning for tiden. Bjørn Hansen, rektor ved Norges informasjonsteknologiske høyskole (NITH) melder om en økning i antall søkere på hele 40 prosent.

- Vi er veldig godt fornøyde med det, og kommer til å ta inn cirka 240 nye bachelor-studenter i år, i forhold til 210 i fjor, sier Hansen.

- NITH har de siste årene hatt en årlig økning i søkertallene på rundt 10 prosent, men i år har det vært en trendbrudd, sier Hansen.

En av de mulige årsakene kan ifølge Hansen være bruk av Facebook som vervingskanal.

- Det har vi ikke gjort tidligere. Gjennom evalueringsskjemaene vil vi få vite hvorfor studentene kommer til oss i større grad enn før, sier han.

Per Morten Hoff tror at de kortere og mer jobbrettede studiene som NITH tilbyr er et godt supplement til de tradisjonelle it-studiene.

- NITH har gjort en bra jobb og tiltrekker seg mange unge mennesker med blant annet spillutdannelse. Det trenger vi i Norge. Men vi har også behov for de tyngre teknologistudiene. Vi har egentlig et generelt behov for flere studenter i alle retninger, sier han.

Les om:

IT-Karriere