Jentene tilbake til it-studiene

Jentene tilbake til it-studiene

Andelen it-studerende kvinner er på vei opp igjen på flere studiesteder.

I disse dager har informatikkstudenter landet rundt sin første skoledag. Fortsatt er det langt fra jevn kjønnsfordeling i forelesningssalene. Men på NTNU og flere andre steder viser trenden tilsynelatende at kvinnene sakte er på vei tilbake etter noen års fravær.

- Fra 1997 til 2002 var opptakstallene for jenter på Datateknikk og Kommunikasjonsteknologi knallgode. Deretter falt søkingen veldig, og tallene for 2002 til 2005 er veldig lave. Dette sammenfaller selvsagt med at dot-com-boblen sprakk, sier prosjektleder for Jenter og data ved NTNU, Nina Kotte.

- Opptakstallene begynner å stige igjen i 2006, og ligger nå på 18,2 prosent for kommunikasjonsteknologi og 14,5 prosent for informatikk, forteller hun.

Spillfokus ga gutteboom

Derimot har antallet jenter som har valgt å studere faget datateknikk på NTNU stupt fra 10,5 prosentpoeng i 2006 til 3,6 prosentpoeng i år.

- En trend de siste årene er at jentesøkningen til informatikk og kommunikasjonsteknologi øker, mens jentesøkningen til datateknikk avtar, forklarer hun.

Grunnen til at statistikken på datateknikk i år har nådd sitt laveste prosentmessige nivå på i hvert fall 10 år, er ikke fordi færre jenter søker faget. Det er derimot simpelt hen fordi det har vært en voldsom økning i antall guttesøkere.

- Det vi så i år var at det ble fokusert veldig mye på spillteknologi i faget. Det kan se ut som fokuset på spillteknologi som mange har profilert seg på har gitt bra økning i søkning, men ikke flere jenter, sier Kotte, men understreker at hun ikke kan trekke noen generelle konklusjoner ut fra statistikken som foreligger.

Øker på UiO-master

På Universitetet i Oslo (UiO) har også opptaket vokst gradvis fra 2005. Institutt for informatikk (IFI) ved universitetet har ikke tall for høstens opptak klare foreløpig, men studieleder Line Altern Halvorsen Valbø kan informere om at opptakstallet for 2007 for instituttets fem bachelorprogram lå på 35 prosent - en økning på snaut 15 prosentpoeng fra 2005.

Det Valbø foreløpig kan si om årets opptak er at det ikke har vært noe problem å fylle opp plassene.

- Vi fyller opptaksrammene på studieprogrammene våre og har i tillegg ventelister på de fleste, forteller hun.

Mens tallet på antall kvinner på UiOs mastergrad i informatikk har økt fra 15 prosent i 2005 til 21 prosent i 2007, har bachelorgraden sunket fra 19 prosent til 11 i samme periode ifølge årstall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH).

Agder, Bergen og Tromsø

På Universitetet i Agder er tallene for året heller ikke klare, men tidligere års opptakstall fra DBH viser at bachelorpgrogrammet for multimedietekonologi- og design er ganske populært blant kvinnene -- i fjor med en andel på 28 prosent - mens bachelorpogrammet for data generelt har hatt lav kvinneprosent. I fjorårets opptak var én av de 17 ferske studentene en kvinne.

På Universitetet i Tromsø kan studiesjef ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Arvik Aanstad, fortelle at det merkes en svak positiv trend på sivilingeniør-studiet i it, mens det for bachelorgraden har gått litt opp og ned.

På Universitetet i Bergen er 10 av de 40 bachelorstudentene fra årets opptak kvinner.

Tre ferske

Tilbake på UiO innser den ferske bachelorstudenten Suzanne Sannes (19) at hennes kjønn kommer til å være underrepresentert i forelesningssalen i tiden som kommer.

- Nei, det er ikke så veldig mange damer her, det er et flertall av gutter, sier hun.

- Hvorfor tror du det er slik?

- Det sitter vel igjen fra litt tidligere, men det blir flere og flere kvinner som velger it.

Sannes har ikke drevet så mye med it før selv, men er klar for utfordringen og en potensiell fremtid i it-bransjen. Hun innrømmer at hun muligens har blitt noe inspirert av faren, som jobber i it-bransjen og som har fortalt om gode tider for jobbsøkere, men understreker at hun valgte det fordi hun hadde lyst.

- Jeg valgte it fordi det hørtes litt spennende ut, sier hun.

Bendik Andreassen (26) har allerede vært innom it-bransjen på driftsiden, men fikk lyst til å utvikle seg innen programmering og er også blant de ferske informatikk-bachelorstudentene ved UiO. Ut fra hva han har sett de siste to dagene vil han ikke svartmale kjønnskløfta.

- Det føles som det er en god del kvinner. Det føles ikke så galt, kunne vært mye verre, sier han.

Hans nye klassekamerat Jarand Hillestad (19) mener heller ikke kvinneandelen er dramatisk lav.

- Det er flere enn jeg hadde trodd, sier han.

Les om:

IT-Karriere