Kidsa inntar Evry

Kidsa inntar Evry

Evry har ansatt 100 skoleelever. Men bare for en dag.

De 100 elevene fra hele landet får jobbe i Evry i forbindelse med Operasjon Dagsverk.

De skal ekesmpelvis jobbe med programmering av mobilbank, utivkling av sosiale medier, test, CRM, it-design og som lederassistenter, ifølge konsernsjef Terje Mjøs (52).

- Politikerne har satt ambisiøse mål, blant annet digitalisering av offentlig sektor og forbedring av helsesektoren med bruk av teknologi. Gjennom å jobbe en dag i Evry vil vi gi skoleelever innsikt i det moderne arbeidslivet med fokus på hva teknologi kan gjøre for å skape et bedre samfunn», Mjøs.

Formålet med dette er å vise mulighetsbildet som kan skapes ved bruk av teknologi og gi elevene en praktisk innføring i hva det vil si å jobbe i et innovativt og fremtidsrettet miljø, heter det i en pressemelding.

- IT-bransjen skal være en pådriver i modernisering og fornyelse av vårt velferdssamfunn. Derfor trenger vi flere unge med høyere utdannelse som kan gå inn i viktige oppgaver i årene fremover. Det er for få kvinner i IT-bransjen, og derfor har EVRY spesielt invitert jenter til å delta på vårt OD-program, legger han til.

Les om:

IT-Karriere