Kjemper for kvinnelige it-ledere

Kjemper for kvinnelige it-ledere

Antallet påmeldinger på IKT-Norges Od@-program er nesten doblet. - Dette viser at det er et stort behov for kvinner med høy kvalitet, sier Heidi Arnesen Austlid.

IKT-Norge starter nå opp et nytt Od@ talentprogram. Det vil være tredje kull som starter på dette programmet, som har hensikten å øke samspillet mellom kvinner og menn, og med det skape innovasjon i IKT-næringen.

- Kvinner er ikke spesielt godt representert i ledelsen i it-bransjen. Kvinneandelen er for lav. Det finnes mange gode talenter. Vi hjelper bedriftene gjennom dette talentprogrammet å utvikle flere kvinner, sier prosjektleder Heidi Austlid i IKT-Norge.

Ifølge Austlid er resultatene fra de to foregående Od@-kullene oppsiktsvekkende gode. Alle kvinnene som deltok har tatt karrieresteg og tatt større faglig og personalmessig ansvar, etter at kurset var gjennomført.

- Dette er en vinn-vinn-situasjon for kvinnene som deltar og for bedriftene. Alle deltagerne vil se fremgang i sin karriere, samtidig som næringslivet trenger flere dyktige kvinner, sier Austlid.

Kvinner trenger fremdeles litt hjelp i it-bransjen, mest fordi denne mannsdominerte sektoren lett velger å kopiere seg selv, mener hun.

- Det er få kvinner i it-næringen generelt sett, og i tillegg er det enklere å satse på en som ligner på en selv. Da blir det ofte menn som blir tatt i de ledende stillingene. Det gjelder for øvrig ikke bare it-bransjen, sier Austlid.

Stor pågang

Selv om programmet ikke starter før januar 2008 har det nye Od@-programmet allerede mange påmeldinger.

- Dette er den tredje gangen vi starter programmet, og det er en rekordpåmelding. Jeg kan vel si at det har nesten doblet i forhold til i fjor. Vi har bortimot 40 som er interessert. De to første år hadde vi 12 deltagerne, men vi må se om det skal utvides i år, sier Austlid.

Hun mener det helt nødvendig for it-bransjen å få flere kvinner opp i ledelsen.

- Alle bedrifter sliter med rekruttering. Man er nødt til å se på mangfoldet i samfunnet. Det gjelder også lederstillinger, og Od@-programmet bidrar til det, avslutter Austlid.

Målet med Od@ talentprogram er:

- Øke konkurransekraften i IKT-næringen gjennom å bidra til at antall kvinnelige ledere i IKT-Norges medlemsbedrifter øker og forblir slik

- Oppnå varige kulturelle og organisatoriske endringer for å øke bedriftens mulighet til å dra nytte av kvinnelige og mannlige ledere

- Fremme mangfold i ledelse

- Utvikle kvinnelige lederpotensial til å ta lederstillinger på de høyeste nivå i små, store og mellomstore medlemsbedrifter

- Bidra til å utvikle etablerte ledere i øverste sjikt

- Gi deltagere mulighet til å knytte strategiske nettverksallianser og øke sin bedrifts forretningspotensial

- Programmets innhold bygger på:

Les mer om programmet her.

Les om:

IT-Karriere