I kø for it-utdanning

I kø for it-utdanning

Stadig flere ønsker seg teknisk utdanning. Både NTNU, NITH og Høgskolen i Gjøvik har måttet avvise hundrevis av søkere til it-studieplasser i år.

Årets nye it-studenter er godt i gang og trygt plassert på skolebenken. Antall søkere til it-studier har gått opp igjen i år, og det er fortsatt flere menn enn kvinner som søker seg til it.

Nytt program og opptakskrav

På Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) i Oslo var det i år 660 søkere til 230 plasser, noe som er en økning på seks prosent siden i fjor.

Totalt har NITH rundt 700 studenter, både på bachelor- og masternivå i tillegg til ingeniørutdanning.

- Det vi ser det har vært en økning i antall søkere på er programmering, spesielt spillprogrammering. Det ser ut til at flere ønsker en teknisk utdanning enn tidligere, forteller Trine Romskoug, kommunikasjonssjef ved NITH.

Programmeringsstudiene er teknisk tunge fag, og krever at søkere har matematikkfordypning fra videregående. Dette er også studier som NITH satser mye på, og den største økningen i søkere har vært i nettopp disse fagene.

Samtidig har høgskolen inført opptakprøver på disse kursene i år.

- Vi har hatt opptaksprøver for første gang på spilldesign. Studieprogrammet er vanskelig, og det er et tungt marked å få jobb i. Vi prøver å sile ut de som både har de rette kvalifikasjonene og et brennende ønske om å utvikle spill, forteller Romskoug.

I år er det også et nytt tilbud på NITH, og for første gang kan studenter studere mobil apputvikling, noe som virkelig er i vinden om dagen.

- Det er 15 stykker som har søkt seg inn på Mobil Apputvikling. Det første opptaket er nå i høst, og det er et studieprogram med mye programmering, forteller Romskoug.

I år er også første gangen NITH tilbyr egne masterstudier.

- Vi har startet egne masterstudier i år, og har hatt en bra søkeroppslutning. VI har fått 20 studenter inn i det engelskspråkelige programmet, Master of Information Systems, forteller Romskoug.

Søkere uten realfag

Høgskolen i Gjøvik har også merket en økning i antall søkere på it-studier i år.

- Vi har hatt en liten økning, spesielt de som ønsker seg inn via yrkesveien. Man kan kanskje anta at realfag er noe nedprioritert som valg blant søkere, for vi ser en økning i søkertall for de veiene hvor realfag ikke er et krav, sier Andreas Hagen, opptaksleder på Høgskolen i Gjøvik.

En faktor som har bidratt til økning i antall søkere er nemlig at matematikkravet til enkelte studieretninger hart falt bort.

Det betyr riktignok også at flere it-studenter må ta sommerkurs i matematikk på R1-nivå for å kvalifisere. Ingeniørstudentene må ta R2 i tillegg.

Som på NITH er det spesielt spillprogrammering som er populært, og studiet hadde 79 søkere til 20 studieplasser i år. Det er få plasser i forhold til antall søkere, men det betyr i tillegg at det er lite frafall.

- De som begynner her fullfører gjerne, forteller Hagen.

Også informasjonssikkerhet er i skuddet på Høgskolen i Gjøvik, med 55 søkere til 25 plasser. For dette studiet var det 51 menn og fire kvinner som søkte opptak.

- Det er klart flere menn enn kvinner som søker seg til it-studiet, forteller Hagen, og legger til at høgskolen har en strategi for å lokke flere kvinner inn i it-fagene.

Jevn økning i Trondheim

På Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har antall søkere økt jevnt de fire siste årene, spesielt på masternivå. Skolen har mange tilbud, ingeniørfag, it og kommunikasjonsteknologi, for å nevne noe.

- Vi har jo både sivilingeniørene, kommunikasjonsteknologi, bachelor i informatikk og toårige masterstudier i ulike retninger, og i forskjellige teknologi-relaterte fagområder, forteller Ida Birgitte Ranes, opptaksleder ved NTNU.

På bachelor i informatikk var det i år totalt 946 søkere på rundt 130 plasser, og 450 søkte seg til de 44 plassene i de fem masterstudiene.

- På master er det flere søkere enn det var i fjor, og det har vært en jevn oppgang de fire siste årene, forteller Ranes.

De mest populære masterstudiene i år er informasjonsforvaltning og systemarbeid, med 105 søkere hver.

- Men det er ganske jevnt fordelt på de andre studieretningene. Kunstig intelligens, for eksempel, ligger også på rundt 100 søkere, forteller Ranes.

Og som på NITH og HiG er det også i Trondheim flere menn enn kvinner på it-studiene.

- Jeg har ikke tall foran meg, men det er overvekt av gutter mot jenter på studiet, sier Ranes.

Les om: