Kommunale it-folk går ut i streik

Kommunale it-folk går ut i streik

Hele it-avdelinger går ut i streik i kommuner over hele Norge.

Både kommunale og statlige ansatte i Nito, Tekna og El- og it-forbundet har raslet med streikesablene.

Nå er de statlige ferdig med sine forhandlinger, og dermed blir det ingen streik der. Men senere torsdag ble det klart at det ble brudd i kommunemeklingen, og dermed går mange av de kommuneansatte i organisasjonene ut i streik fra fredag morgen.

LO Kommune tar ut 50 medlemmer i El- og it-forbundet som en del av sin storstreik. Nito og Tekna står for mange av de rundt 300 medlemmene Akademikerne tar ut. Mange av disse jobber med it. El- og it-forbundet kan fortsatt ta ut ytterliggere 5.000 i streik senere, mer om det på neste side.

"De medlemmene dette gjelder, vil bli varslet om dette fra sine tillitsvalgte" melder Tekna på sine hjemmesider.

Velger it-folk

De streikende blir en del av den massive storstreiken i det offentlige, hvor tilsammen 17.000 kommuneansatte nekter å gå på jobb.

Akademikerne fokuserer spesielt på it-arbeidere i årets streikeuttak.

- Det er de som sitter med kompetansen innenfor it i de fleste virksomhetene. Det rammer virksomhetene i større grad enn det rammer publikum, forteller Trine Lise Mørstad Lysberg, som leder gruppen for konflikt og aksjonsberedskap hos Akademikerne.

It-arbeiderne som nå skal streike jobber blant annet i Oslo, en rekke kommuner i Østfold, Hordaland fylkeskommune og Stavanger. I Stavanger blir hele it-avdelingen på 18 stykker tatt ut. Alle som jobber opp mot de videregående skolene i Hordaland fylkeskommune blir også tatt ut.

Viktige ressurser

Jan Olav Andersen, leder for forhandlingsavdelingen i El- og it-forbundet, forteller at de mottok søknader om dispensasjoner allerede før streiken var i gang. Det vil si at arbeidsgiverne nødig vil klare seg uten it-arbeiderne.

- Mange av de kommunale virksomhetene er jo avhengig av disse tjenestene, sier Andersen.

Samtidig er kommunene som blir rammet av it-streiken også hardt rammet av andre streikende yrkesgrupper.

- Hvor lenge tror du streiken kan pågå?

- Det er helt umulig å si. Det kan bli langvarig, og den kan bli kortvarig. Det spørs om motparten er villig til å bevege seg.

Taper i det offentlige

Mye av konflikten dreier seg om retten til lokal lønnsforhandling.

- Det hele er definitivt aktuelt for it-folk, mener Lysberg.

- Slik som lønnsfordelingen er i dag, ser vi at it-arbeidere taper på å jobbe i det offentlige. Våre grupper må få en bedre lønnsutvikling, slik at det offentlige ikke mister denne verdifulle kompetansen og kan konkurrere med privat sektor om å rekruttere dem.

El- og it-forbundet truer med å ta ut ytterliggere 5.000 arbeidere i streik, men må først møte i Arbeidsretten. Les videre på neste side!

IT-Karriere