Komplett må kutte

Komplett må kutte

Komplett må redusere kostnadene med 100 millioner kroner i året, og varsler oppsigelser i Sandefjord, Gøteborg og Stockholm.

Med bakgrunn i en svekket markedsutvikling og sterk priserosjon innenfor enkelte av Kompletts hovedproduktområder, samt for å ta ut synergier i forbindelse med oppkjøpet av Inwarehouse, har konsernet besluttet å gjennomføre kostnadsreduksjoner, heter det i en pressemelding fra Komplett.

- Vi ser at det er et svakere marked for øyeblikket, og vi har ingen forventninger om at det kommer til å bli særlig bedre i de neste månedene. Derfor er det viktig å ta grep mens vi fremdeles har handlingsrom, sier administrerende direktør i Komplett, Ole Vinje, til Computerworld.

Oppsigelser

Programmet skal igangsettes umiddelbart og innebærer blant annet nedbemanning i Gøteborg, Stockholm og i Sandefjord.

- I hovedsak er det innleid personell som forsvinner i første runde, men vi kommer heller ikke utenom oppsigelser. Det er litt tidlig å si, men i Norge snakker vi i størrelsesorden 50-60 innleide årsverk pluss rundt 20 fast ansatte, sier Vinje.

I Sverige vil det bli flere oppsigelser, siden Komplett avvikler distribusjonsanlegget i Stockholm og samlokaliserer konsernets distribusjonsaktiviteter for Skandinavia i et sentralt anlegg i Sandefjord. Konsernets innkjøpsfunksjoner for Skandinavia skal også samles i Sandefjord.

100 millioner

I tillegg skal Inwarehouses konseptbutikker i Sverige selges til MacSupport med virkning fra 1. oktober. Komplett skal også gjennomføre en forenkling av selskapets drift med blant annet reduksjon i antall leverandører, og effektivisering gjennom bedre utnyttelse av tidligere investeringer i logistikksystemer, heter det fra selskapet.

Den langsiktige målsetningen er å redusere selskapets kostnader med 100 millioner kroner på årsbasis.

- Vi merker en oppbremsing i økonomien, og den har tiltatt de siste tre-fire månedene. Det er helt åpenbart at konsumentene er mer tilbakeholdne, sier Vinje.

Les om:

IT-Karriere