Konsulenter er utro ansatte

Konsulenter er utro ansatte

Neste år trenger norske it-selskaper 1500 nye it-hoder for å dekke frafall og sikre vekst.

Samlet trenger it-konsulentselskapene rundt 1500 nye it-hoder. Dette kommer frem i en ringeerunde Dagens Næringsliv har gjort blant de største konsulentselskapene. Tallene baseres på den store gjennomtrekken i bransjen, som fører til at det trengs nye for å fylle opp plassene, i tillegg til vanlig vekst.

– Det har vært en veldig stor turnover i det siste, men med den rekrutteringen vi legger opp til nå tar vi også høyde for å vokse neste år, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i it-konsulentselskapet Steria, til Dagens Næringsliv.

Rusti anslår at selskapet har hatt en gjennomtrekk av medarbeidere på 17-18 prosent. Mange medarbeidere går til konkurrenter eller kunder.

WM-data med 520 ansatte i Norge vil ansette 35-40 personer neste år. Selskapets turnover er på åtte-ni prosent.

– Vi har i år ansatt flere enn det vi har mistet. Vi har eksempler på at folk som har sluttet de siste par årene kommer tilbake igjen. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden, sier WM-data-sjef Tor Malmo.

Ergogroup vil ansette opp til 700 nye personer, men en god del vil skje i Urkaina, hvor selskapet etablerte seg stort i år.

Det kommer ikke frem i artikkelen i DN om det er tatt høyde for at en god del av de som slutter i det ene selskapet starter i et annet, slik at sluttsummen på 1500 faktisk er lavere.

IT-Karriere