Kortsvindel er utbredt i Norge

Kortsvindel er utbredt i Norge

Inntil 130.000 nordmenn har opplevd svindel med bankkort det siste året.

Hvor mange nordmenn som hvert år rammes av kortsvindel, er det ikke mulig å få svar på verken hos Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) eller Bankenes Standardiseringskontor.

- Forbrukerrådet har derfor foretatt en undersøkelse som viser at at så mange som 130.000 nordmenn opplever dette, viser at sikkerheten ikke er så god som bankene liker å gi inntrykk av. Kortsystemene er designet for å ivareta næringslivets interesser. Ikke forbrukernes, skriver forbrukerportalen.no.

Tre prosent

Tusen nordmenn har vært med i undersøkelsen, og tre prosent har opplevd at bank- eller kredittkortet har blitt misbrukt i løpet av det siste året. I aldersgruppen 15-29 år har hele sju prosent opplevd misbruk.

En av de mest utbredte svindelmetodene er kopiering av kort, såkalt skimming. Magnetstripen kan kopieres på flere måter, enten ved manipulerte terminaler, kopieringsutstyr påmontert minibanker eller håndholdte skimmere som ikke trenger å være større enn en lighter. Pin-koden registreres enten av terminalen eller via et minikamera ved betalingsterminalen eller minibanken.

Deretter benyttes kortinformasjonen av kriminelle som så produserer falske kort.

Fortsatt magnetstripe

Bankene hevder at nye kort med brikke er langt sikrere enn gamle kort med bare magnetstripe, men ofte skjer misbruket i land som ikke benytter brikken ennå.

- Siden tallet er så høyt, inneholder det trolig også svar fra folk som har opplevd at banken har tatt kontakt med dem og opplyst at de ønsker å sperre kortet på grunn av mistanke om at kortet kan bli utsatt for misbruk, sier Stine Neverdal som er senior kommunikasjonsrådgiver i FNO.

Ikke erstatning når pinkoden brukes

Uheldige kunder som får kortet misbrukt med pin-kode, sliter hvis banken nekter å dekke tapet.

- Er kortet benyttet med korrekt pin-kode ved første forsøk, faller de fleste sakene ut i bankenes favør, sier Per Fiskerud som er sekretariatssjef i Bankklagenemnda.

En gjennomgang av nemndas uttalelser viser at det hvert år er inntil et titalls saker av denne typen.

Les om:

IT-Karriere