Kreditorene overtar Tandberg Data

Kreditorene overtar Tandberg Data

Tandberg Data må hente 200 millioner kroner, skrive ned aksjekapitalen og gi kreditoren 888 millioner nye aksjer.

Tandberg Data kan være på vei ut av gjeldskrisen, men aksjonærene på betale en høy pris. Selskapets sikrede obligasjonslån hadde utløpsdato på fjorårets siste dag, og obligasjonseier i det sikrede lånet, Cyrus Capital Partners, har nå godtatt vilkårene for restruktureringen.

Restruktureringen snur opp-ned på selskapets finansielle grunnlag, og består av fire punkter.

1. Pålydende per aksje skrives ned fra 1 krone til 1 øre.

2. Cyrus Capital tegner 888 millioner nye aksjer i bytte mot obligasjonslånet.

3. Andre usikrede obligasjonslån i Tandberg Data og Tandberg Storage gjøres også om til aksjekapital

4. Selskapet må hente mellom 125 og 200 millioner kroner til aksjeutvidelsen.

Ved gjennomført restrukturering vil Tandberg Data i vesentlig grad være gjeldfri, med en kontantbeholdning som gir selskapet den nødvendige likviditet til effektivt å drive selskapets virksomhet i dagens økonomiske klima, heter det i en pressemelding fra selskapet.

- Tandberg Data hadde akkumulert et gjeldsnivå som gjorde gjeldsbetjeningen for belastende og som tappet selskapet for kontanter. Gjennom en korrekt kapitalisering vil Tandberg Data være en svært stabil og sterk partner for sine mange og viktige kunder, leverandører og ansatte over hele verden, sier administerende direktør Pat Clarke i meldingen.

Aksjekursen stuper 80 prosent, til 15 øre i morgentimene på Oslo børs. Tandberg Storage faller 40 prosent til 6 øre.

Les om:

IT-Karriere