Kritiserer Facebook i norsk skole

Kritiserer Facebook i norsk skole

Professor Peder Haug mener elevene må ta blikket bort fra skjermen.

- Sosiale medier som Facebook handler om individdyrking, og står i kontrast til det fellesskapet man tidligere snakket om at internett skulle bli. I skolesammenheng har Facebook blitt et problem, sier Peder Haug, professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda.

- På tide med forbud

Det begynte med at en lærer på en lokal videregående skole skrev i Sunnmørsposten at Facebook var negativt for undervisningen. Han hadde sett seg lei på at nesten samtlige elever brukte tid på sosiale medier i timene, og mente det var på tide med et forbud.

- Bruk av teknologi og sosiale medier er et allment problem i en del situasjoner, både på videregående skole, høyere utdanning og overalt hvor folk møtes. Blikket er på mobiltelefonen eller dataskjermen hele tiden. Det er klart det er problematisk, sier Haug.

- På hvilken måte?

- Data har vært sett på som en mirakelkur i skolen, men det har skapt noen problemer. Vi har gått for fort frem. Vi har trodd at teknologi skulle skape et grunnlag for læring. Dessuten har teknologi blitt en konkurrent om oppmerksomheten i klasserommet. Slik sett har teknologien virket mot sin hensikt.

Sosiale medier er blitt fagdisiplin

Sosiale medier er den nye vinen. Det smaker av frisk fremtid. Facebook har oppnådd enorm utbredelse, særlig blant unge. Sosiale medier har blitt en fagdisiplin. Universitetet i Oslo har 30 ansatte som forsker på sosiale nettverk. BI kan skilte med åtte eksperter. Markedsførere har kastet seg over det.

Mye handler om hvordan din bedrift bruker sosiale medier for å nå ut med et budskap. Det er et helt økosystem der ute blant alle trivialitetene og personlige betroelser. I den andre enden sitter en hel del elever som egentlig skulle fulgt med på norsk eller matte.

- Ut fra en allmenn læremessig forståelse vil det å dele opp oppmerksomheten skape dårligere vilkår for læring. Med det utgangspunktet mener jeg at bruk av Facebook parallelt med annen undervisning er en uting.

- Men elevene lærer nye kommunikasjonsmåter?

- Ser du på hva de faktisk driver med, er det nok ganske begrenset. Jeg ser med gru på at fritidsbruk skal bli et ideal for skolen. Hvis skolen skal handle om blott til lyst går det ad undas.

- Hva med å bruke Facebook til læring?

- Mye av det skolen driver på med handler om langsiktig og grunnleggende arbeid. Det har en helt annen karakter enn sosiale medier. Men det er klart det er vanskelig å finne ut hvor grensen går. Når kan data være til hjelp og når kan det være til skade. Men Facebook er etter min mening mest til skade.

- Hvordan det?

- Først og fremst ved at lærerne ikke når frem med undervisningen. Samtidig ser vi at det er elever med størst problemer i utgangspunktet som lettest faller for fristelsen fra sosiale medier. Et argument for å innføre data i skolen var å unngå sosiale skiller. Vi ser nå at det motsatte skjer.

Teknologi er fremskritt, og fremskritt er bra. For teknologitilhengerne er det lett å finne frem fossil-kortet i debatten om sosiale medier i skolen. Alle har vel et minne om læreren som rotet bak videospilleren i jakten på den rette koblingen. Det er lett å stemple en lærer som konservativ og teknologifientlige. Men har de et argument? Leserinnleggene i Sunnmørsposten har naturligvis utløst stor debatt, ikke minst blant elevene selv.

- Elevene ser problematikken

- Jeg synes tilbakemeldingene har vært nyanserte. Selv elever som omtrent vil ofre livet for å være på Facebook ser jo problematikken. De forstår at Facebook i timen ikke er bra, men forklarer det med at skolen er kjedelig.

- Er ikke det et gyldig argument?

- Jeg har stor forståelse for elever som mener skolen ikke er spennende hele tiden, men det er en annen debatt. Jeg tror ihvertfall ikke Facebook er noen løsning.

- Hvorfor ikke?

- Troen på teknologi er jo ikke noe nytt i skolen. Vi har jo sett det samme med radio, tv og video. Det har slått feil hver gang. Teknologi er ingen mirakelkur. Læring handler om arbeid over tid, refleksjon, skriving og øving. Det er ikke nok å slå opp fakta på nettet eller spørre en venn.

- Teknologi er vel et godt verktøy i skolen?

- Absolutt, men det tar ikke bort behovet for å øve. Selve læringen handler lite om teknologi eller sosiale medier. Det er jo ikke verktøyet som er målet, sier Peder Haug.

Les om:

IT-Karriere