- Kunnskap løser krisen

- Kunnskap løser krisen

Abelias Paul Chaffey er fornøyd med tiltakspakken, og spesielt med oppgraderingen av Skattefunn.

Regjeringen har tatt kunnskap på alvor. Krisepakken inneholder mange fremtidsrettede tiltak for å bygge kunnskaps-Norge. Riktig og viktig motkonjunkturpolitikk i en kunnskapsøkonomi, mener Abelia.

- Det er ikke mulig å forhindre at det blir konkurser og økt ledighet. Men det er mulig å bidra til at næringslivet som kommer ut av krisen er både mer konkurransedyktig, mer lønnsomt og mer miljøvennlig enn næringslivet som gikk inn i krisen, sier administrerende direktør i Abelia Paul Chaffey, i en pressemelding.

God begynnelse

Chaffey synes det er meget positivt at regjeringen har valgt en så tydelig satsing på kunnskap, og at de ikke bare øker bruk av penger for å holde hjulene i gang.

- Målet må være at vi har et annet næringsliv når vi kommer ut av krisen enn da vi gikk inn i den. Dette er en god begynnelse. Framover får vi ta fram dugnadsånden og gjøre jobben sammen, sier Chaffey.

Abelia ga regjeringen en kunnskapspakke til jul. Organisajsonen mener en rekke av deres tiltak og forslag er tatt til innretting på krisepakken.

Skattefunn

Regjeringen skaper nye muligheter for folk som mister jobben. Gjennom å bevilge 150 millioner kroner til etableringsstipend så kan en velge å starte egen virksomhet framfor å gå inn i arbeidsledighet. Regjeringen bevilger 165 millioner kroner til næringsrettet forskning.

75 millioner kroner til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og 65 millioner til FoU-kontrakter. Abelia synes det er spesielt hyggelig at skattefunn utvides. Regjeringen foreslår at beløpsgrensen for fradragsgrunnlaget for egenutført FoU heves fra 4 til 5,5 millioner kroner, og for innkjøpt FoU fra 8 til 11 millioner kroner.

- Vi må bruke krisen som en anledning til å øke kompetansen hos enkeltindivider. Dette er en utmerket anledning til å gi flere anledning til å ta doktorgrader. 23 millioner til opprettelse av om lag 60 nye stipendiatstillinger og 25 millioner til nærings-PhD er et godt skritt i riktig retning, sier Chaffey.

Grønn verden

Krisetiltak i offentlig sektor må ifølge Abelia ha som mål å øke effektiviteten og bedre ressursutnyttelsen, ikke å øke størrelsen på stat og kommune. Regjeringen forslag om 60 millioner til digital fornying i kommunene med sikte på effektivisering av de kommunale tjenestene er sånn sett midt i blinken, mener Abelia.

Abelia er også glad for krisepakkens grønne profil. Både når det gjelder økt satsing på klimaforskning, satsing på elektrifisering av bilparken og nytenkning rundt energieffektive og nye miljøvennlige løsninger, understreker behovet for å se finanskrise og klimakrise i sammenheng.

IT-Karriere