- Kutt skatten, få inn kompetanse

- Kutt skatten, få inn kompetanse

Antallet digitale analfabeter skal halveres i løpet av de neste tre årene, er danskenes store it-ønske.

Det høye skattenivået i Danmark er hovedgrunnen at landet sliter å tiltrekke seg utenlandsk kompetanse. I tillegg må antallet dansker som ikke kan data ytterligere ned, fordi datakompetanse er like viktig som å kunne lese.

Dette mener flertallet av danskene om endringer i it-politikk ifølge en undersøkelse som Userneeds har gjennomført for Computerworld Danmark.

Hele 39 prosent av respondentene antyder at de høye skattene fører til at it-bransjen har vanskeligheter med å skaffe seg utenlandsk arbeidskraft. Men skatten er ikke det eneste problemet. 30 prosent av danskene mener, at reglene for oppholds– og arbeidstillatelser er for strenge.

15 prosent mener at den viktigste grunne er at Danmark har et dårlig rykte som fremmedfiendtlig.

Ni prosent av danskene mener ganske enkelt utlendinger ikke vil til Danmark fordi arbeidsgiverne ikke betaler nok i lønn.

LES OGSÅ: Ingen interesse for it-kompetanse

Hver femte danske mener at bruk av data er den viktigste kompetansen i et moderne samfunn. Dermed er digital kompetanse viktigere enn å kunne skrive, regne og kunne utenlandske språk.

I meningsmålingen gir flertallet av danskene også politikerne et klart mål på dette området. De ønsker seg halvering i løpet av de neste tre årene av andelen digitale analfabeter. Tallet ligger nå på 40 prosent. Det skal da altså bli 20 prosent om tre år.

Hele 42 prosent setter enda høyere mål, og ønsker antallet digitale analfabeter under ti prosent om tre år.

Det offentlige har også mer å gjøre. Over åtte av ti, 81 prosent, mener at offentlige sektor kan effektiviseres ytterligere ved hjelp av it. Bare 13 prosent tviler på at det er mulig.

Undersøkelsen er gjennomført blant 1 307 dansker, som er representative for hele befolkningen med hensyn til kjønn, alder og bosted.

Les mer om valget i Danmark på Computerworld Danmarks samleside .

Les om:

IT-Karriere