Kvinneflukt fra it-bransjen

Kvinneflukt fra it-bransjen

Internasjonale tall fra Gartner Group viser at kvinneandelen i it-bransjen verden over synker.

Gartner Group la nylig frem en rapport om kvinner i it-bransjen internasjonalt. Tall viser at kvinneandelen i it-bransjen i dag er lavere enn det var på midten av 90-tallet. Gartner Group anslå andelen til å være 25 prosent.

I Norge viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at kvinneandelen i it-bransjen ligger på drøye 24 prosent. Bare 9 prosent av de som totalt sett studerer it-fag er jenter.

Inspirere

IKT-Norge har et prosjekt rettet mot kvinner de har kalt Od@-programmet. Det er etablert et nettverk i programmet og i dag samles disse i Telenors lokaler på Fornebu.

Spennende foredragsholdere skal inspirere og motivere kvinnene til å bli og ta større plass i it-bransjen. Det er andre år på rad IKT-Norge avholder en slik inspirasjonsdag.

LES OGSÅ: 25 000 til kvinnelige gründere

- Gartner-rapporten gjenspeiler også de norske forholdene. Andelen kvinner i norsk it-bransje og på it-relaterte studier er lav, og man kan ikke se bort fra at dette skyldes mangel på tilrettelegging på arbeidsplassen, sier Heidi Arnesen Austlid, prosjektleder IKT-Norge.

Od@-nettverket ønsker å legge til rette for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling blant kvinner i it--næringen. Ønsket er å øke andelen jenter som søker seg til it-relaterte fag og kvinner i it-næringen generelt. Man ønsker ikke skape et klagefora, men heller inspirere kvinner gjennom ulike aktiviteter og tørre og ta opp de utfordringene kvinner måtte ha i bransjen.

Heidi Arnesen Austlid forteller at Od@-nettverket, i regi av IKT-Norge, er et nøytralt nettverk for kvinner i it-bransjen, som i dag har rundt 200 medlemmer. Nettverket møtes jevnlig for å ta opp ulike tema og for å knytte kontakter og bygge relasjoner.

- Et arrangement som Inspirasjonsdagen bidrar til å inspirere og motivere de kvinnene som allerede er i bransjen til å bli. Og vi håper å skape gode rollemodeller for andre kvinner som vurderer å gå inn i bransjen, sier Heidi Arnesen Austlid.

Høydepunkt

Inspirasjonsdagen er årets høydepunkt for Od@-nettverket og har som direkte mål å inspirere kvinner i it-bransjen til å ta nye utfordringer gjennom å gi nyttige og gode råd som kan motivere til en karrieremessig utvikling. Inspirasjonsdagen for kvinner i IT-bransjen ble avholdt første gang i februar 2006.

Det viste seg at 97 prosent av deltakerne ønsket flere slike arrangement, og at de savnet å være en del av et nettverk for kvinner i it-bransjen. Dette var starten på Od@-nettverket.

- På talelisten i dag, onsdag, står flere kvinner og menn som har noe ekstra å bidra med rundt inspirasjon og motivasjon. Catherine Lemaréchal fra Flying Pigs Consulting gir tips om hvordan man kan fronte seg selv som den merkevaren man er. Marius Holth, stemmepedagog, gir veiledning i å bruke stemmen som verktøy for å nå frem, Lene Rønning-Arnesen fra Human Factors snakker om hvordan du kan hoppe over den neste terskelen i karrieren og eventyrer Randi Skaug, Norges første kvinne opp Mount Everest , med 25 års erfaring fra it-bransjen vil snakke om gjennomføring og mestring, avslutter Austlid.

IT-Karriere