Kvinner mangler agenda

Kvinner mangler agenda

Kvinner i it-bransjen er like gode på nettverk som menn, men har ofte ingen tydelig agenda med nettverksbyggingen.

En ny undersøkelse som tar for seg nettverking utad og synlighet innad i bedriften, viser at kvinner i it-bransjen er like gode på nettverksbygging som menn. Likevel er det flere menn enn kvinner som mener at nettverksbygging har hjulpet dem frem faglig og profesjonelt. Dette kan ha en sammenheng med at menn har en langt tydeligere agenda med nettverksbyggingen, skriver IKT-Norge i en pressemelding.

Resultatene fra den ferske undersøkelsen blir i dag lagt frem på Inspirasjonsdagen 2008 for kvinner i it-bransjen. Inspirasjonsdagen arrangeres av Od@-nettverket, det fremste kvinnelige nettverket i IKT-bransjen. Målet med dagen er å engasjere og inspirere kvinner i en mannsdominert IKT-bransje. I neste omgang ønsker nettverket å motivere flere unge jenter til å søke seg til bransjen.

Et av funnene i undersøkelsen er at flere kvinner enn menn anser seg selv som synlige i bedriften. Det er også flere kvinner enn menn som mener at nettverksbygging er meget viktig for å lykkes profesjonelt.

Det er allikevel et gap mellom teori og praksis. 79,1 prosent av kvinnene i undersøkelsen mener nettverksbygging er avgjørende for suksess. Likevel er det bare 52,1 prosent av de samme kvinnene som anser seg selv som gode på relasjons- og nettverksbygging i arbeidssammenheng.

Oppløftende

Undersøkelsen er gjennomført av Confirmit for Od@-nettverket. Leder i Od@-nettverket, Anne Gretland, etterlyser mer fokus rundt nettverksbygging blant kvinner i bransjen.

- Det er oppløftende å se at kvinner er gode på å nettverke. Likevel viser undersøkelsen at vi fortsatt har en vei å gå. Det er på tide at kvinner begynner å tenke på hva de skal oppnå med nettverksbyggingen. Det er alltid hyggelig å omgås sosialt, men hvis man nettverker i jobbsammenheng er det viktig å tenke et skritt lenger, sier Anne Gretland som til daglig er salgsleder i Microsoft Norge, i pressemeldingen.

Undersøkelsen viser at menn har et tydeligere mål med nettverkingen enn kvinner. For eksempel bruker menn i større grad nettverk til å søke jobb eller finne dyktige medarbeidere. Kvinner bruker nettverket for å bygge kompetanse og lære av andre. Den aller viktigste grunnen menn oppgir for nettverksbygging er å synliggjøre bedriftens kvaliteter, mens den viktigste grunnen kvinner har er å få oversikt over bransjen.

Samtidig allierer kvinner seg i større grad enn menn med andre i bedriften før viktige og avgjørende møter for å få støtte og gjennomslagskraft (71,2 prosent kvinner og 60 prosent menn). Dette kan tyde på at kvinner har større behov for fellesskap og noen å støtte seg på.

Mer om Od@-nettverket

Les om:

IT-Karriere