Kvinner vil ha sosiale goder

Kvinner vil ha sosiale goder

Menn vil ha penger, kvinner et trimrom.

Det er vanskelig å få fatt i de riktige folkene for tiden, og ikke minst, å beholde dem. For arbeidsgiverne kan det være et vanskelig valg om de skal sette opp lønningene, eller gå glipp av viktig kompetanse. Men det viser seg at penger ikke har alt å si.

Kvinnelige arbeidstakere motiveres i større grad av sosiale goder enn menn. Det er imidlertid menn som har best tilgang på ekstrabelønningen.

Det kommer frem i en undersøkelse utført av InFact på vegne av bemanningsselskapet Xtra personell.

– Det er tydelig at kvinner kommer dårligere ut av det enn menn når godene skal fordeles. Noe av forklaringen er nok at det er mindre vanlig med sosiale goder i typiske kvinneyrker, men det er nok også en tendens til at menn sikrer seg flere sosiale goder i lønnsforhandlingene, sier administrerende direktør Kristian Fæste i Xtra personell i en pressemelding..

Sosiale goder motiverer kvinner

Det er flere kvinner enn menn som mener at sosiale goder er svært viktige for motivasjonen. Hele 16,4 prosent av de kvinnelige arbeidstakerne svarte at sosiale goder er svært viktig for motivasjonen, mens kun 13,8 prosent av mennene som svarte på undersøkelsen mente det samme. Det er også færre kvinner enn menn som svarer at sosiale goder ikke har noen betydning for motivasjonen i arbeidslivet. Kun 5,4 prosent av kvinnene oppgir at sosiale goder ikke har noen betydning, mens hele 10,4 prosent av mennene svarer at sosiale goder ikke påvirker motivasjonen.

– I dagens stramme arbeidsmarked er det viktig at arbeidsgivere skjønner hva som motiverer de ansatte. Denne undersøkelsen viser at kvinner vet å sette pris på sosiale goder og at dette kan være et viktig kort i kampen om de beste kvinnelige ansatte, påpeker Fæste.

Menn har tilgang på godene

Paradoksalt nok er det imidlertid de mannlige arbeidstakerne som stikker av med de fleste sosiale godene på arbeidsplassen. Kantine, idrettslag/trimrom, bedriftshelsetjeneste samt gratis telefon og avis er noen av godene de mannlige ansatte oftere får av arbeidsgiverne. Undersøkelsen viser for eksempel at omlag 70 prosent av mennene og bare 53 prosent av kvinnene har tilgang på idrettslag eller trimrom på arbeidsplassen. Tilgangen på bedriftshelsetjeneste varierer faktisk enda mer, og undersøkelsen konkluderer med at omlag 62 prosent av mennene har tilgang på dette sosiale godet, mens kun 42 prosent av kvinnene har tilbud om bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelsetjeneste er også det sosiale godet som begge kjønn oppgir som mest motiverende og viktig.

-Undersøkelsen viser at omlag 60 prosent av kvinnene jobber i offentlig sektor, og tradisjonelt jobber mange av disse i omsorgsyrker med store belastninger. Det er jo nettopp denne gruppen som burde hatt best tilgang på bedriftshelsetjeneste og treningsfasiliteter, understreker Kristian Fæste i Xtra personell.

Undersøkelsen er utført av analysebyrået InFact i uke 23.

LES OGSÅ: Jentene vil ha SAP

Les om:

IT-Karriere