Lar konsulenter holde kursene

Lar konsulenter holde kursene

Selskapets egne konsulenter er de beste kursinstruktørene, mener Kantega Academy.

Kantega Academy har sammen med resten av Kantega, flyttet fra IT Fornebu til Oslo. Mens noen pappesker fremdeles står uåpnet, viser Øystein Paulsen og Heidi Kjernli frem de nye lyse lokalene. At selskapet ville inn til byen har alt å gjøre med aktiviteten, konsulentvirksomheten og kursingen. For alt dette er nærhet til togstasjon og Oslo sentrum viktig.

- Konsulentene er ofte ute på oppdrag. Det er lettere for dem å stikke innom her. Også kursdeltagere liker dette bedre enn å reise til Fornebu, sier Kjernli, avdelingsleder i Kantega Academy.

Som del av et større selskap kan Kantega Academy dra nytte av erfaringene som konsulentene har gjort. De fleste instruktørene er selv konsulenter, og kan fortelle rett fra leveren om hvordan teori egentlig fungerer i praksis.

- I tillegg holder det våre konsulenter våkne. Du drar mye læring av å måtte formidle dine erfaringene videre til andre, sier Paulsen, som er salgssjef i selskapet.

Kurser på norsk.

Selv om Kantega Academy også henter inn ekspertise fra utlandet, mener selskapet at norske og svenske kursinstruktører har store fordeler. Kursene kan holdes på eget språk, men enda viktigere er at de er lettere å relatere opplæringen til norske forhold.

- Vår erfaring tilsier at skandinaviske instruktører forstår og kjenner norske forhold bedre enn for eksempel instruktører fra USA, som tilpasser sine kurs etter amerikanske forhold, sier Kjernli.

Selskapet kjører stort sett bedriftsinterne kurs. Innholdet er både teknisk og metoderettet. I siste kategori har det mest Scrum i det siste. Mens Scrum-kurs kan være så korte som en dag, er er de fleste tekniske kurs fra tre til fem dager.

- På tekniske kurs er det en stor utfordring å holde et nivå som er tilpasset hele gruppen. Disse kursene er for ti, maks tolv personer. Eller blir det for krevende. Scrum-kurs kan gjerne kjøres for 25-30 stykker samtidig, forteller Kjernli.

Introduksjonskurs om Web-tjenester og Java-relaterte kurs har et stabilt antall deltagere. Et nytt satsingsområde for Kantega Academy er ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), for testing av programvare.

Venter på krisen.

Som andre kursaktører har Kantega Academy ikke merket stort til at det herjer en finanskrise ute i verden. Men det kan komme snart, mener Paulsen og Kjernli.

- Norge ligger ganske langt bak i kriseutviklingen. Vi er ganske ydmyke på at vi ikke har sett bunnen ennå, sier Kjernli.

Det er noe rart med kursmiljøet. Alle i Norge er enige om at det trengs økt kompetanse, men kursaktivitetene på rene tekniske kurs øker ikke dramatisk. For Kantega har det vært rimelig stabilt de siste to årene.

- Det er et dilemma. I oppgangstider opplever vi at mange ønsker seg kurs, men er rett og slett for opptatte av å ferdigstille alle prosjektene de jobber med. Og er det nedgangstid, kuttes posten for kursvirksomhet ned. Det virker om en del konsulenter sliter med å finne seg riktig tid for å kurse seg, sier Paulsen.

Det er de ansatte som er eierne i Kantega. Finner man seg en annen jobb, må man selge aksjene. Det medfører at alle jobber med innsats for bedriften.

- Det som er positivt er at man får gründerfølelse. Man kan ikke lene deg tilbake, og se at andre gjør jobben. Alle må jobbe i samme retning, sier Paulsen.

Det tette samarbeidet sørger også for at det er motiverte konsulenter står foran kurs-klassene.

- Vi får gode tilbakemeldinger på det. Kursdeltagerne liker godt å få ting direkte relatert til praksis, ikke bare teori, sier Kjernli.

Denne saken er et utdrag fra artikkelen som har stått i Computerworlds bilag It-karriere.

Les om:

IT-Karriere